00 Публічні закупівлі – Комунальне некомерційне підприємство "5-а міська клінічна поліклініка м. Львова"

Публічні закупівлі

Публічні закупівлі

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Індентифікатор закупівлі – UA-2021-09-15-000007-cпереговорна процедура

Предмет закупівлі – Лабораторні дослідження

Розмір бюджетного призначення та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі – 360 000,00 грн. з ПДВ – розрахунок очікуваної вартості товарів здійснювався  на підставі моніторингу ринкових цін

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

Код Назва Кількість
ELEKTR

FERR

обстеження на електроліти та феритин 80
PLGF плацентарний фактор росту 30
TRYM1 скринінг І триместру 450
TRYM2 скринінг ІІ триместру 450
TORCHB обстеження на пренатальні інфекції 240
PRISCA-1

PRISCA-2

неінвазивна пренатальна діагностика з розрахунком індивідуального ризику жінки щодо хромосомних аномалій 40
RH-Ab антирезусного D імуноглобулін 15
CA125

CA15-3

дослідження на онкомаркери яєчників та грудної залози 50
PCR-CHT

Herpes symplex virus HSV 1/2

інфекції, що передаються статевим шляхом (хламідіоз, вірус простого герпесу 2 типу) 115

Підстава:

Двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом

Обгрунтування:

11 серпня 2021 року замовником опубліковано оголошення UA-2021-08-11-000810-b, що оприлюднене на веб – порталі Prozorro, в якому було визначено кінцевий термін подання тендерних пропозицій 27-08-2021, 00:00. Однак, станом на зазначену дату на участь у закупівлі було подано менше двох пропозицій, тож відповідно до абз. 1 п. 1 ч. 2 ст. 32 Закону тендер автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі: подання для участі: у відкритих торгах – менше двох тендерних пропозицій. Враховуючи потребу у здійсненні закупівлі, замовником було прийнято рішення повторно провести процедуру відкритих торгів на закупівлю. Відповідно до оголошення UA-2021-08-27-004923-c, що оприлюднене на веб – порталі Prozorro, 27 вересня 2021 р. було визначено кінцевий термін подання тендерних пропозицій до 13-09-2021, 00:00. Однак, станом на зазначену дату на участь у закупівлі було подано менше двох пропозицій, тож відповідно до абз. 1 п. 1 ч. 2 ст. 32 Закону тендер автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі подання для участі: у відкритих торгах – менше двох тендерних пропозицій. Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015 р. в редакції Закону № 114-IX від 19.04.2020 р., а саме: «Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі: якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації». Предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не відрізняються від вимог, що були визначені замовником у відкритих торгах на закупівлю ДК 021:2015 – 85140000-2 Послуги у сфері охорони здоров’я різні (CPV) (Проведення лабораторних досліджень).

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Індентифікатор закупівлі – UA-2021-01-13-004735-a

Предмет закупівлі: 48810000-9 – Інформаційні системи (Послуги доступу до сервісів Медичної інформаційної системи)

Розмір бюджетного призначення та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі – 614 880,00 грн. з ПДВ – розрахунок очікуваної вартості  товару здійснювався  на підставі моніторингу ринкових цін

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

1. Загальні вимоги МІС

 • МІС є Оператором Електронної системи охорони здоров’я (eHealth), що приєднався до відповідного Договору з ДП «Електронне здоров’я»
 • МІС пройшла тестування на відповідність Технічним вимогам до електронної медичної інформаційної системи для її підключення до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я, затвердженим наказом Національної служби здоров’я України № 28 від 06.02.2019 (з урахуванням змін та в редакції, чинній на момент оголошення закупівлі).
 • МІС є власником програмного забезпечення МІС.

2. Принципи побудови МІС

Побудова МІС   спирається на наступні принципи та архітектурні рішення:

 • однократного введення і єдиного місця збереження інформації та багаторазового її використання;
 • можливість апаратного та програмного масштабування;
 • масштабування «по горизонталі»;
 • масштабування «по вертикалі»;
 • можливість протоколювання усіх фактів доступу до інформації та її модифікації (створення, редагування, вилучення);
 • модульний принцип побудови;
 • можливість передачі до сервісів центрального компонента інформаційних систем E-Health;
 • МІС є централізованою системою з єдиною базою даних, що має міститися на головному сервері МІС;
 • МІС побудована за трирівневою клієнт-серверною архітектурою (рівень бази даних – сервер реляційної бази даних, що містить всі дані МІС, рівень сервера застосувань – сервер, що може використовуватися як сервер застосувань для ПЗ клієнта, клієнтський рівень);
 • процес обробки даних у МІС здійснюється серверними компонентами МІС (сервери бази даних, сервери застосувань);
 • процес передачі даних у МІС реалізовано з урахуванням пропускної здатності та типів телекомунікаційних каналів, які існують між рівнями об’єкту автоматизації;
 • вбудовані механізми оновлення;
 • можливість роботи в територіально розподілені мережі;
 • МІС має механізми використання електронних цифрових підписів, для можливості підписання медичних документів.
 • Безстрокові ліцензії в МІС забезпечуються шляхом продовження річного контракту;
 • Додаткові модулі, оновлення та доопрацювання впроваджуються щодва тижні та не потребують додаткових оплат;
 • МІС передбачає можливість обміну інформації між іншими МІСами за допомогою ЦБД.

3. Авторизації користувача у системі

Доступ до системи надається користувачу шляхом авторизації. За вимогою замовника авторизація користувача може здійснюватися за допомогою електронно-цифрового підпису.

Електронно-цифровий підпис користувача перевіряється на валідність шляхом підключення до АЦСК, що випустив ключ. Після відбувається перевірка наявності користувача в системі та статус його облікового запису. Якщо користувач має декілька активних профілів йому буде запропоновано обрати відповідний.

В залежності від обраного профілю користувач отримує права доступу до функціоналу системи. Права доступу на час сеансу визначаються згідно до ролей, встановлених в обраному обліковому записі.

Інформація щодо ЕЦП, що використано під час авторизації зберігається під час сеансу, може бути використано для підтвердження дій користувача та видаляється по завершенню сеансу.

4. Протоколювання роботи користувачів системи

Робота користувачів в системі має механізм протоколювання. За вимогою замовника система може проводити протоколювання наступних дій та не обмежується ними:

 • Спроба логіну до системи;
 • Результат спроби логіну до системи;
 • Завершення сеансу роботи з системами;
 • Додавання інформації щодо наданих медичних послуг пацієнту;
 • Додавання інформації щодо результатів наданих медичних послуг;
 • Зчитування інформації щодо наданих медичних послуг пацієнту;
 • Зчитування інформації щодо результатів наданих медичних послуг;
 • Внесення персональних даних пацієнта;
 • Зміна персональних даних пацієнта;
 • Зчитування персональних даних пацієнта;
 • Створення та зміна профілю користувача системи.

Протоколювання дії здійснюється за наступними параметрами та не обмежуються ними:

 • Дата та час події;
 • Користувач, який ініціював подію;
 • IP адреса користувача;
 • Тип події;
 • Інформація про об’єкт доступу;
 • Статус завершення події.

Протоколювання відбувається на класті СУДБ MongoDB із кількістю нод, що дорівнює трьом та за бажанням замовника може бути збільшена. Кожна із нод має повну копію протоколів.

5. Резервне копіювання

В системі працює механізм резервного копіювання. Для зберігання архівних копій використовується серверне обладнання не задіяне в наданні послуг. Створення архівних копій здійснюється штатними механізмами системи. Мінімальна періодичність створе ння архівних копій складає менше однієї доби та може бути змінена за домовленістю із замовником. Архів зберігаються щоденно за останній тиждень та щомісячно за останній рік. За вимогою замовника терміни зберігання можуть бути змінені.

6. Забезпечення надійності

Система розміщена в ЦОД рівня Tier III, який забезпечує високий рівень надійності. Третій рівень надійності це резервування систем кондиціонування, ДБЖ, ДГУ N+1, контроль доступу, захист від електромагнітного випромінювання, несучу здатність перекриттів. Tier III це максимальний час відмови сервісу не більше 1,6 години на рік або працездатність 99,982%.

 • Вимоги до інформаційної та програмної сумісності.

Розробка системи проводиться на сучасних платформах PHP, React, dotnet/core. В якості веб-фреймворку застосовано Symfony. Для управління базами даних використовуються MongoDB врсія 3.6 та PostgreSQL 9.5. Доступ до системи через веб браузер Google Chrome версії не нижче 50.0.2661, Mozilla Firefox версії не нижче 50.1.0 або аналоги. МІС забезпечує можливість завантаження даних, одержуваних від суміжної системи.

7. Загальний опис системи

 • Логічна структура МІС.
 • Підсистема роботи із штатним розкладом, кадровим обліком, структурою медичного закладу та ін.;
 • Підсистеми «Реєстратура»;
 • Підсистема «Лікар»;
 • Підсистема «Медсестра»;
 • Підсистема «Лабораторія»;
 • Підсистема PACS (робота із медичними зображеннями);
 • Підсистема «Облік медичних послуг»;
 • Підсистема «Склад ТМЦ»;
 • Підсистеми із роботи із документами, звітами та медичною статистикою.
  • Інтерфейс користувача

Система має візуально графічний інтерфейс (GUI). Інтерфейс системи є зрозумілим і зручним. Навігаційні елементи виконані в зручний для користувача формі. Введення-виведення даних системи, прийом керуючих команд і відображення результатів їх виконання відбувається в інтерактивному режимі.

Система використовує обрану мову при оформленні будь-яких елементів інтерфейсу, включаючи підписи екранні кнопки, меню, документацію, підказки системи і повідомлень від програми.

Система надає користувачу повідомлення при технічному збої , після чого повертається в робочий стан, що передував невірної (неприпустимою) команді або некоректного вводу даних. Система відповідає вимогам ергономіки і санітарним нормам, встановленим и в Україні для експлуатації складного електронного обладнання.

Система містити вбудовану документацію по роботі та функціональності системи для користувачів, відповідно до їх функціональних обов´язків. Інструкції на українській мові з кольоровими зображеннями прикладів інтерфейсу. Для користувачів системи інструкція повинна бути доступна через мережу інтернет. Для найбільш поширеніших дій в системі доступні відео ролики з прикладами виконання.

 • Модуль адміністратора системи

Модуль адміністратора системи має наступний функціонал:

 • Створення та редагування профілів юридичних установ для подальшого використання системи працівниками юридичної особи.
 • Перегляд профілів користувачів системи без доступу до персональної та медичної інформації, а також інформації про паролі доступу до системи.
 • Адміністрування нормативно-довідкової інформації, що є загальною для всіх користувачів системи.
 • Налаштування груп доступу для користувачів системи.
 • Налаштування групам доступу прав на використання розділів системи.
 • Перегляд логів роботи користувачів у системі.
 • Створення та редагування адресного простору населених пунктів.

Перелік користувачів із правами адміністратора визначаються в окремому розділі адміністраторського модулю системи. Процес входу в систему відповідає пункту 1.1.

 • Модуль адміністратора юридичної особи

Модуль адміністратора юридичної особи має наступний функціонал:

 • Створювати профіль користувачів, в межах своєї організації;
 • Створювати та редагувати підрозділи організації;
 • Встановлювати ролі по функціональним обов’язкам та підрозділам організації;
 • Призначати адреси обслуговування пацієнтів (для лікарів первинної ланки);
 • Встановлювати недоступність для лікарів на існуючий графік з можливістю призначення лікаря, який заміщує;
 • Переглядати перелік записів на прийом до лікарів;
 • Переглядати перелік записів на прийом, які потребують зміни параметрів прийому через недоступність лікарів;
 • Переглядати загальний графік роботи лікарів установи із зазначенням загальної кількості планових прийомів лікаря та вже зайнятих за попереднім записом пацієнтів;
 • Формувати журнали за довільний період з можливістю експорту до у форматі xls (додаток 5): Журнал прийомів.

Журнал викликів додому.

Журнал вакцинацій за формою 064/о.

 • Формувати звіти:

Звіт про кількість прийомів по кожному лікарю. Звіт про кількість прийомів по кожному підрозділу. Звіт про ургентні прийоми.

Звіт про видані лікарняні листи.

Звіт по групам диспансерного нагляду. Звіт про встановлені діагнози.

Звіт про флюорографічні обстеження.

Звіт про стан реєстрації та роботи лікарів у «eHealth».

Звіт про кількість активних декларацій за лікарями з розбивкою загальною кількості за віковими групами.

Звіт для контролю реєстрації у системі «eHealth» декларацій на однакові номери телефонів з зазначенням прізвищ лікарів, на яких було зареєстровано такі декларації.

 • Отримувати графічну статистику за результатами роботи співробітників установи:

Кількість записів на прийом до лікарів (за поточний день, з них вже завершених, співвідношення записів на прийом за джерелами формування записів, динаміка прийомів за останні 30 днів)

За захворюваністю пацієнтів (зміна динаміки за найбільш поширенішими діагнозами)

 • Формувати графік роботи лікарів за допомогою схем прийому, на певний проміжок часу, а також за індивідуальними графіками. Формування графіку роботи лікарів має відбуватись із зазначенням таких параметрів:

Лікар

Спеціальність обраного лікаря

Підрозділ установи, в якому буде працювати лікар Номер кабінету, в якому буде вести прийом лікар Дата та час роботи лікаря

Тип робочого часу лікаря (амбулаторний прийом, виклик до дому, повторний прийом) Інтервал на один прийом пацієнта

Послуга, яка буде надаватись (опціонально)

Дозвіл записувати у живу чергу до лікаря (опціонально, якщо тип робочого часу – амбулаторний прийом) Обмеження віку пацієнтів, які можуть записатись на прийом

Дозвіл лікарю самостійно записувати пацієнтів собі на прийом (опціонально, якщо тип робочого часу – амбулаторний прийом)

8. Опис робочого процесу медичних працівників

 • Модуль лікаря.

Авторизація відбувається згідно пункту 1.1.

Функціонал модулю включає, але не обмежується наступними можливостями:

 • Перегляд записаних на прийом пацієнтів;
 • Редагування будь-якої інформації про пацієнта;
 • Верифікація персональних даних пацієнта;
 • Верифікація телефону пацієнта через СМС;
 • Перевірка наявності та активності декларації з пацієнтом у системи “eHealth”;
 • Можливість укладання декларації з пацієнтом у системи “eHealth”;
 • Перегляд медичної історії пацієнта;
 • Реєстрацію об’єктивних показників стану пацієнта;
 • Реєстрацію встановлення діагнозів за їх видами;
 • Реєстрацію направлень;
 • Реєстрацію рецептів з вибором лікарських засобів (МНН, торгове найменування, дозування, схема та умови прийому);
 • Включення або виключення пацієнта до груп диспансерного обліку;
 • Друк медичних документів;
 • Проводити облік вакцинації пацієнта, з відображенням даних про вакцинацію, та результат вакцинації;
 • Проводити облік флюорографічних обстежень пацієнта, з відображенням даних про результати таких обстежень та планувати дату наступного обстеження;
 • Завантаження та зберігання звітів від діагностичних та лабораторних систем;
 • Формування звітності та журналів:
 • Журнал флюорографій;
 • Звіт по встановленим діагнозам за пацієнтами;
 • Журнал виданих листків непрацездатності;
 • Журнал диспансерного обліку;
 • Записати пацієнта до лікаря за направленням;
 • Перегляд історії хвороби та електронної медичної картки пацієнта з урахуванням всіх внесених даних будь яких лікарів (додаток 4).

Під час роботи із внесення медичних даних використовуються довідники. За бажанням лікар може внести дані власноруч. Під час видачі рецепту реалізовано можливість вказувати міжнародну непатентовану назву, торгове найменування, дозування. Під час призначення лікарських засобів система перевіряє наявність у пацієнта несумісності з обраним лікарським засобом. Система надає змогу обирати умови відпуску рецепту для пацієнта – безкоштовно, з частковою оплатою або за повну вартість. При зазначені пільгових рецептів лікар має зазначати пільгову програму, за якою надається цей рецепт.

Система дозволяє формувати друковані форми.

 • Модуль реєстратора

Авторизація відбувається згідно пункту 1.1. Функціонал модулю включає, але не обмежується наступними можливостями:

• Створення профілю пацієнта в системі

 • Редагування будь яких даних пацієнта
 • Верифікація даних пацієнта
 • Верифікація телефону пацієнта через СМС
 • Введення та коригування графіку прийому лікаря (опціонально)
 • Запис пацієнта на прийом до лікаря
 • Відміна запису пацієнта до лікаря
 • Друк талонів на прийом до лікаря
 • Перегляд списку записів на прийом, встановлення відміток про прибуття пацієнта або відмітки про скасування візиту
 • Перегляд загального розкладу роботи лікарів установи
 • Аналіз доступності лікарів
 • Друк журналу викликів лікарів
 • Друк журналу запланованих прийомів лікарів
 • Друк журналу обліку проведених вакцинацій.
 • Відображення пацієнтів, записи яких скасувались, через зміну графіку прийому лікаря, з можливістю перезапису таких пацієнтів до інших лікарів
 • Портал пацієнта

Медична інформаційна система та її інтерфейс побудовані таким чином, що працюють в режимі веб-додатку з адаптивним інтерфейсом . Всі операції доступні і зручні на мобільних пристроях. Портал є складовою системи та не потребує додаткових методів взаємодії.

В рамках роботи із порталом (модулем) пацієнта є можливість переглядати:

 • Персональна інформація пацієнта;
 • Інформація щодо наданих медичних послуг пацієнту;
 • Результати наданих медичних послуг пацієнту. Пацієнт має можливість записатися до обраного лікаря.
 • Модуль “Лабораторія” Підсистема забезпечує:
 • Отримання призначень на проведення аналізів;
 • Створення медичних документів, що стосуються проведення аналізів.
 • Формування та друк направлень на проведення аналізів (форма №200/о);
 • Забезпечення процесу скерування на аналізи і отримання результатів аналізів лікарями, які зробили скерування;
 • Реєстрація направлень на лабораторні дослідження, диспетчеризація замовлень;
 • Забезпечення внесення даних до БД системи з лабораторних аналізаторів;
 • Реєстрація забору біоматеріалу;
 • Автоматизація проведення підготовки проб на проведення аналізів у відповідності до передвстановлених налаштувань;
 • Формування звіту по призначеннях, де вказано, кому і які аналізи потрібно зробити.
 • Підготовка робочих журналів.
 • Керування процесом транспортування зразків досліджень між медичним закладом та лабораторією, в т.ч. автоматизація документообігу.
 • Автоматизація методу контролю по атестованим та не атестованим контрольним матеріалам: реєстрація методик та груп методик (приладів); реєстрація контрольних матеріалів; реєстрація паспортних характеристик контрольних матеріалів; реєстрація даних контрольних досліджень; визначення кількісних статистичних характеристик контрольних серій; оцінка якісних критеріїв за даними контрольних серій;
 • Вимоги щодо контролю якості: контроль якості по щоденним середнім;

контроль відповідності методик нормам вірогідності та відтворюваності результатів; контроль за дотриманням правил по забору матеріалу та відповідності правилам зберігання;

контроль технології проведення лабораторних досліджень;

використання рекомендованих гранично допустимих значень зміщень та варіацій; використання тимчасових норм точності досліджень.

 • Підсистема містиь вбудований базовий набір досліджень, зразків, ємностей та одиниць вимірювання;
 • Набір досліджень має інструменти для налаштувань номенклатури досліджень та їх властивостей у відповідності до вимог ІСО 17025;
 • можливість налаштовувати друковані форми для видачі результатів досліджень, в т.ч. із зображеннями; (додаток 6)
 • містити інструменти для автоматичного сповіщання лаборантів щодо розбіжності отриманого на аналітичному етапі дослідження результату його нормативним значенням;
 • можливість налаштування розрахунків додаткових показників в автоматизованому режимі та їх відображення в результатах досліджень;
 • можливість внесення референтних значень лабораторних досліджень в залежності від віку, статі та іншим параметрам;
 • Забезпечувати керування архівом зразків;
 • Система не містить процесні та функціональні протиріччя із відповідати профільним стандартами ІСО щодо сертифікації лабораторних підрозділів.
  • Підсистема PACS Підсистема забезпечує:
 • Роботу з оперативною базою медичних зображень;
 • Автоматизацію процесу формування архівації, пошуку та доступу до медичних зображень;
 • Отримання і обробка даних в форматі Dicom з радіологічних пристроїв;
 • Можливість вставити характерні зображення із позначками і описом у електронний документ, який буде доступний з електронної медичної карти пацієнта;
 • Підтримка звернення до зовнішнього та локального PACS-сервера;
 • Попередній перегляд зображень перед заповненням електронної історії хвороби;
 • Виділення характерних знімків з записаного відео у документ для пацієнта;
 • Друк документа із вставленими зображеннями, позначками і коментарями;
 • Наявність редактору зображень, що повинен мати наступні функції роботи із зображенням:
 • прокручування роликів в прямому, зворотному та по кадровому режимі із зміною швидкості та режимом DSA для ангіографії та ендоскопічному дослідженні;
 • використання перетворень контрастності кольорів;
 • вимір відстаней, площини різних типів областей, кутів;
 • додавання анотацій та коментарів до стану представлення;
 • синхронізацію серій;
 • використання механізмів повороту на кути, ROI, профілів ліній,
 • відображення рівнів зрізів;
 • автоматичне контрастування.

Підсистема містить редактор, що має можливість роботи стандартні види реконструкцій для зрізів та серій.

 • Облік медичних послуг Підсистема забезпечує:
 • Формування дерева послуг і прейскуранту;
 • Налаштування тарифних планів, керування знижками;
 • Облік наданих послуг;
 • Керування центрами розрахунків (каси), в тому числі з використанням фіскального реєстратора;
 • Забезпечувати автоматизацію роботи з усіма типами контрагентів (страховими компаніями, обслуговуючими підприємствами, постачальниками та ін.).
 • Формування звітних документів по: групі закладів, окремому закладу, підрозділам, виконавцям (медичному персоналу), пацієнтам.
  • Склад ТМЦ Підсистема забезпечує:
 • Встановлення норми використаного матеріалу для кожної послуги;
 • Контроль за рухом матеріалів від закупівлі до використання;
 • Підготовку статистичної інформації щодо списаних матеріалів.
 • Проведення контролю термінів придатності медикаментів.
 • Можливість групування лікарських засобів за діючою речовиною та кодами АТХ, серіями та партіями.
 • Автоматизація ведення персоніфікованого обліку витрачання медикаментів на пацієнта. Облік руху та списань медикаментів та витратних матеріалів на складі (відповідне місце зберігання);
 • Проведення робіт з транспортними документами при переміщенні лікарських засобів між складами.

4.8       Модуль «стаціонарна допомога» Підсистема забезпечує:

 • автоматизацію робочого місця лікаря та швидкий і зручний доступу до необхідної інформації про пацієнтів, оперативний обмін інформаційними матеріалами між відділеннями.
 • Пошук і перегляд медичних документів, що стосуються пацієнта та його історії хвороби, включаючи амбулаторно- поліклінічні прийоми;
 • Створення медичних документів, швидке внесення інформації в систему;
 • Ведення медичної карти стаціонарного хворого, що включає листок лікарських призначень, консультативний висновок спеціаліста, виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого та інші форми; (додаток 2)
 • Можливість вводити дані досліджень (КТ, МРТ, УЗД та ін.) і зображення безпосередньо з медичного устаткування, редагувати та включати їх у документи пацієнтів;
 • Формування листа лікарських призначень, направлення на проведення діагностики, та лабораторних аналізів (в тому числі електронне направлення);
 • Автоматизоване формування епікризу на основі електронної медичної картки стаціонарного хворого;
 • Перегляд розкладу роботи лікарів консультативної поліклініки та діагностичних відділень та зайнятості кабінетів із можливістю запису на прийом;
 • Можливість друку на паперових носіях медичної карти стаціонарного хворого, а також виписок, довідок, епікризів тощо із збереженням їх копій в медичній карті пацієнта.
 • Ведення облікових журналів;
 • Налаштування та використання шаблонів документів та довідників медичних фразі виразів для швидкого введення інформації.

9. Адміністрування та обіг рецептів

 • Управління пільговими програмами видачі рецептів В залежності від обраної пільгової програми система надає:
 • МНН лікарських засобів, які можуть бути виписані лікарем за цією програмою;
 • Торгові найменування ЛЗ;
 • Дозування ЛЗ;
 • Умови надання пільги.

Для програм є можливість зазначати термін її дії. Для медичного закладу передбачено встановлення лімітів для обраної програми.

Реалізовано формування статистичних звітів за запитом.

 • Створення рецептів

Для пацієнта, що знаходиться на прийомі лікар може створити рецепт на лікарські записи. Під час створення рецепту вказується:

 • МНН із класифікатора;
 • Торгове найменування ЛЗ із класифікатора;
 • Дозування ЛЗ із класифікатора;
 • Схему прийому із класифікатора;
 • Періодичність прийому ЛЗ із класифікатора;
 • Умови прийому ЛЗ;
 • Пільгову соціальну програму із класифікатора;
 • Термін прийому ЛЗ;
 • Номер бланку рецепта;

Система перевіряє наявність непереносимості обраного МНН пацієнта. Друк рецепту відбувається за формою Ф-1.

 • Співпраця із аптечними закладами

Система дозволяє укладати угоди із аптеками згідно програм , за якими відбувається співпраця. В системі є можливість обміну інформацією з аптекою про виписані рецепти та інформацією про реалізацію аптекою за рецептами. Система надає можливість розрахувати суми відшкодування окремо за кожним рецептом та за кожною пільговою програмою та формувати реєстри на відшкодування.

 • Облік рецептів

Система надає можливість формувати звіти по рецептам у розрізах:

 • Кількість рецептів, що виписані лікарями юридичної особи;
 • Виписано рецептів;
 • Відпущено за рецептами у аптеками;
 • Процентне відношення виписаних та відпущених рецептів;
 • Середня сума компенсації за рецептом;
 • Кількість пацієнтів, яким було виписано рецепти;
 • Кількість лікарів, які виписували такі рецепти;
 • Середня кількість рецептів на 1 лікаря;
 • Сума компенсації за виписаними рецептами;
 • Сума компенсації за відпущеними рецептами.

Реалізовано можливість обирати період та зазначати інші фільтри при формуванні звітів.

10. Вимоги до достовірності медичної інформації

Для забезпечення достовірності медичної інформації, що вноситься медичними працівниками особисто за допомогою системи або переноситься з інших медичних інформаційних систем, кожний такий запис має бути підписаний ЕЦП медичного працівника.

11. Захист інформації від несанкціонованого доступу

Персональні дані обробляються у Системі із додержанням вимог ст. 8 Закону України «Про захист інформації в інформаційно- телекомунікаційних системах»

 • Захисту каналів передачі інформації

Для шифрування даних, що передаються каналами зв’язку система використовує засоби криптографічного захисту інформації, а саме бібліотеки криптографічних примітивів «Шифр+», система криптографічного захисту інформації

«Шифр-Х.509» та бібліотеки криптографічних функцій з її складу, мають діючі позитивні експертні висновки Держспецзв’язку України. Вищезазначені засоби задовольняють вимогам:

 • шифрування за ДСТУ ГОСТ 28147:2009 (режим простої заміни, режим гамування та режим вироблення імітовставки);
 • ЕЦП за ДСТУ 4145-2002;
 • гешування за ГОСТ 311-95;
 • протокол розподілу ключових даних Діффі-Гелмана в групі точок еліптичної кривої (направлене шифрування).

Протокол розподілу ключових даних (направлене шифрування) має бути реалізований згідно ДСТУ ISO/IEC 15946-3 (пп. 8.2) та вимог до форматів криптографічних повідомлень, затверджених наказом Адміністрації Держспецзв’язку України № 739 від 18.12.2012 р.

 • Вимоги до інформаційної безпеки.

МІС суворо дотримується вимог чинного законодавства України, зокрема Законів “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” та “Про захист персональних даних”.

Дані, що обробляються в системі, зберігаються в Центрі обробки даних, який забезпечує рівень надійності “Tier III” та має Атестат відповідності КСЗІ, виданий Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України (ДССЗЗІУ). Задля безпеки передачі інформації в системі використовуються засоби криптографічного захисту, що мають позитивні експертні висновки надані ДССЗЗІУ.

Дані пацієнтів обробляються лише після надання згоди на обробку персональних даних. За висновком уповноваженого Верховної Ради із прав людини обробка персональних даних у системі здійснюється з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних.

МІС має можливість до свого багаторазового розгортання у складі комплексних систем захисту інформації інформаційно- телекомунікаційних систем закладів охорони здоров’я (далі – КСЗІ в ІТС).

 • Розділення ролей в системі.

МІС дозволяє створювати будь-які ролі користувачів, об’єднуючи різні права доступу до функцій МІС (права на редагування, перегляд певних карток Системи, виконання окремих функцій, друк звітів та форм, тощо) без програмування.

МІС надає можливість для кожного користувача, або групи користувачів налаштування індивідуальних ролей.

МІС дозволяє управляти правами доступу до своїх функцій шляхом присвоєння ролей певним користувачам (один і той самий користувач може мати декілька ролей).

МІС дозволяє розділяти користувачів за закладами, в яких вони працюють, та відповідно надавати права кожному з користувачів на доступ тільки до даних свого закладу.

У МІС є можливість додавати до електронної медичної картки пацієнта результати діагностики, які були отримані діагностичними та

лабораторними комплексами та які доступні через мережу Інтернет.

Додавання матеріалів до електронної медичної картки пацієнта відбувається за ініціативою лікаря з зазначенням інтернет-ресурсу, з якого додаються результати, та номерів обстежень, які потрібно додати до картки пацієнта

Під час додавання лікар має змогу бачити всю наявну інформацію за результатами, які отримані за номером обстеження (пацієнт, види проведених вимірювань, результати вимірювань). Отримана інформація про результати діагностики зберігається у базі даних системи.

Взаємодія з такими системами виконується через програмний інтерфейс API. Є можливість підключення до нових лабораторних та діагностичних систем та виконувати персональні налаштування для кожної такої інтеграції.

12. Вимоги до інтеграції з іншими системами

Система забезпечує взаємодію з системами постачання довідкової інформації. Для взаємодії система є API, який забезпечить описані нижче функції. Налаштування адресів, через які відбуватиметься взаємодія, мають задаватись в модулі адміністратора системи.

З системи до систем постачання довідкової інформації може передаватись наступна інформація:

 • Деперсоналізована інформація щодо наданих медичних послуг та результати надання медичних послуг
 • Інформація щодо юридичних осіб, структурні підрозділи, медичних працівників, які надають медичні послуги за допомогою системи
 • Інформація щодо події, при якій виконується звернення до системи постачання довідкової інформації При деперсоналізації вилучається вся персональна інформація про пацієнта окрім:
 • Стать пацієнта
 • Дата народження пацієнта
 • Населений пункт та вулиця проживання пацієнта

Перелік інформації, яка має надаватись системами постачання довідкової інформації:

 • Реєстр лікарських засобів
 • Перелік пільгових програм для пільгових рецептів
 • Перелік лікарських засобів у пільгових програмах
 • Класифікатор МКХ-10 або ICPC-2
 • Територіальні класифікатори (області, населені пункти, назви та типи вулиць)
 • Класифікатор типів медичних послуг

Підтримка актуальності та коректності довідкової інформації виконується за рахунок власників систем постачання такої інформації.

Взаємодія з електронною системою охорони здоров’я МОЗ

Система повністю відповідає вимогам адміністратора ЦБД МОЗ, встановленим у Регламенті функціонування компонентів електронної системи обміну медичною інформацією, що необхідні для запуску нової моделі фінансування на первинному рівні надання медичної допомоги, затвердженому наказом ДП “Електронне здоров’я” від 29 березня 2018 року №5-ГД.

До електронної системи МОЗ передається:

 • Інформація по медичному закладу, яка користується системою;
 • Інформація про підрозділи медичного закладу;
 • Персональна та професійна інформація про медичних працівників;
 • Персональна інформація про пацієнтів.

З електронних систем МОЗ до системи приймається:

 • Інформація по медичному закладу, по якій сформовано запит;
 • Персональна та професійна інформація про медичних працівників;
 • Інформація про декларацію з лікарями по пацієнту, по якому сформовано запит. Система забезпечує:
 • Реєстрація медичних закладів у центральному компоненті системи обміну медичною інформацією, що необхідні для запуску нової моделі фінансування на первинному рівні надання медичної допомоги;
 • Зміну даних медичного закладу в центральному компоненті системи обміну медичною інформацією, що необхідні для запуску нової моделі фінансування на первинному рівні надання медичної допомоги;
 • Реєстрацію структурних підрозділів медичного закладу в центральному компоненті системи обміну медичною інформацією, що необхідні для запуску нової моделі фінансування на первинному рівні надання медичної допомоги;
 • Зміну структурних підрозділів медичного закладу у центральному компоненті системи обміну медичною інформацією, що необхідні для запуску нової моделі фінансування на первинному рівні надання медичної допомоги;
 • Реєстрацію співробітників медичного закладу у центральному компоненті системи обміну медичною інформацією, що необхідні для запуску нової моделі фінансування на первинному рівні надання медичної допомоги, із зазначенням доступних ролей, професійної та персональної інформації.

Зміна даних співробітників:

 • Реєстрація факту звільнення або прийому співробітників юридичної особи;
 • Реєстрація декларацій між лікарями юридичної особи та їх пацієнтами;
 • Перевірка статусу декларацій;
 • Отримання даних пацієнта, декларації, лікаря;
 • Підписання договорів між медичним закладом та НСЗУ в системі обміну медичною інформацією, що необхідні для запуску нової моделі фінансування на первинному рівні надання медичної допомоги.

МІС забезпечує можливість використання модуля роботи із центральним компонентом E-Health як із власного інтерфейсу так і у вигляді окремого модуля для роботи виключно із центральним компонентом. Робота із центральним компонентом E-Health МОЗ України із інтерфейсу МІС забезпечує можливість використовувати додаткові функції роботи із даними, що використовуються на центральному компоненті E-Health МОЗ України.

 • Взаємодія з системами постачазберігкової інформації

В самій системі реалізовано потужний механізм надання довідкової інформації. Проте, за бажанням замовника система може бути підключена до зовнішніх систем надання такої інформації. При деперсоналізації вилучається персональна інформація про пацієнта. Системою може надаватися наступна довідкова інформація:

 • Деперсоналізована інформація щодо наданих медичних послуг та результати надання медичних послуг;
 • Інформація щодо юридичних осіб, структурні підрозділи, медичних працівників, які надають медичні послуги за допомогою системи;
 • Інформація щодо події, при якій виконується звернення до системи постачання довідкової інформації;
 • Реєстр лікарських засобів;
 • Перелік пільгових програм для пільгових рецептів;
 • Перелік лікарських засобів у пільгових програмах;
 • Класифікатор МКХ-10 або ICPC-2;
 • Територіальні класифікатори;
 • Класифікатор типів медичних послуг.
 • Можливість зберігання даних отриманих діагностичними та лабораторними комплексами.

Лікар може додавати дані отримані діагностичними та лабораторними комплексами. Під час додавання лікаря має змогу бачити всю наявну інформацію за результатами, які отримані за номером обстеження (пацієнт, види проведених вимірювань, результати вимірювань). Отримана інформація про результати діагностики після додавання зберігається у базі даних системи. Взаємодія з такими системами може здійснюватися через API, за наявності такого.

 • Структура побудови масиву даних.

Структура побудови масиву даних розроблена у відповідності до світового стандарту HL7, для гарантування подальшої інтеграції і двосторонньої передачі даних до інших медичних баз даних або реєстрів.

13. Технічні вимоги до мережі:

Швидкість каналу для роботи з системою не менше 128 Кбіт/секунду на 1 користувача. Рекомендована швидкість каналу для роботи з системою складає 1 Мбіт/секунду на 1 користувача.

14. Телемедичний сервіс

 • Розмежування прав доступу та функціональних можливостей

Система надає можливість функціонального розмежування прав користувачів для надання телемедичних консультацій. В системі передбачені наступні ролі:

 • Кадровик. Користувач з можливістю створення нових користувачів, редагування їх персональної та професійної інформації, призначення та зміни прав доступу для інших користувачів, з доступом до статистики роботи інших користувачів
 • Лікар. Користувач з можливістю доступу до даних пацієнта, створення, надання та отримання телемедичних консультацій, створення нових карток пацієнтів.
 • Диспетчер телемедичних консультацій. Користувач з можливістю доступу до даних пацієнтів, створення та отримання телемедичних консультацій, створення нових карток пацієнтів, створення та отримання телемедичних консультацій, які адресовані іншим лікарям ЗОЗ, можливість призначення та зміни консультантів для отриманих на ЗОЗ заявок на телемедичну консультацію (далі – ЗТМК). Користувачу може бути призначено декілька ролей.
  • Проведення телемедичних консультацій між лікарями

У системі є можливість створювати запити, переглядати та готувати відповіді в заявках на ТМК. Запит на ТМК можуть створюватися тільки користувачами системи, які зареєстровані від імені ЗОЗ (лікарями або фельдшерами ФАПів).

Заявки можуть бути терміновими (крайній термін розгляду заявки – 3 доби) та плановими (крайній термін розгляду заявки встановлюється ініціатором заявки).

При створенні ЗТМК лікар повинен вказати пацієнта, описати його анамнез життя, анамнез хвороби та опис суті питання. В системі вже реалізована можливість прикріплювати файли з попередніх досліджень для зручності користування ними у ході ТМК. Використовують ся файли певного формату (фото, текст, PDF, DICOM).

Заявка може бути відправлена на розгляд кільком лікарям-консультантам.

Заявки можуть бути на персональну консультацію (лікар-пацієнт) або на консиліум (сімейний лікар-вузький(і) спеціаліст(и)-пацієнт). Обробка заявок на персональну консультацію може виконується лікарем, на якого вона була направлена. Якщо заявка була відправлена на розгляд декількох лікарів, обробка здійснюватися першим лікарем, який дав згоду на обробку ТМК. Після взяття в роботу ЗТМК стає неактивною для інших лікарів, яким пропонувалося взяти в обробку цю заявку.

Підготовка відповіді на ЗТМК реалізована в системі шляхом проведення прийому пецієнта і заповнення його медичних даних аналогічно до звичайного прийому, що не створює додаткового інформаційного навантаження на лікаря. Достатньо провести стандартний прийом пацієнта, вказавши при цьому, що лікар провів прийом телемедично у відповідній графі. Відповідне заключення про проведення ТМК автоматино формується в рамках системі, лікар має можливість його роздрукувати і направити заявнику.

Консиліум лікарів, які розглядатимуть ТМК не обмежений системою, оскільки доступ до ТМК можна відправити всім залученим лікарям. Результат обстеження кожен лікар може зафіксувати в системі шляхом проведення прийому в рамках телемедицини, спосіб проведення якого вказано вище.

 • Контроль за якістю роботи користувачів системи

Система сприяє користувачам якісно виконувати свої зобов’язання. Для цього в рамках МІС передбачені механізми залучення до ТМК будь якого обраного лікаря, який має час та надав свою згоду на прийом ТМК від інших користувачів. В розділі «графіки» є можливість комбінувати графік прийому лікаря як для звичайних пацієнтів, які можуть записатися онлайн або в реєстратурі, так і окремо виділити час на прийом запитів з ТМК. У вкладці «календар» є можливість переглянути вільний час для створення запиту на ТМК лікаря, який Вам необхідний.

Ми вважаємо, що найкраще про роботу того чи іншого працівника говорять цифри, а тому маємо функціонал перегляду статистичної інформації щодо накопичення об’єктивних показників.

 • Відеозв’язок

В системі реалізована можливість організації відеозв’язку між лікарем та пацієнтом. Відеозв’язок забезпечується власним технічним рішенням та не потребує додаткових інсталяцій програм, драйверів на комп’ютері користувача. Система забезпечує якість відеозв’язку з роздільною здатністю 720р.

 • Пошук лікарів-консультантів

В системі реаліззована можливість виконувати пошук лікарів, які можуть виконати обробку ЗТМК за наступними критеріями:

 • По ЗОЗ, в якому працює лікар
 • За спеціальністю
 • На прізвищем лікаря

Фільтрація по спеціальності при пошуку доступна в нашій системі.

Пошук виконується серед лікарів, які працюють у системі в певному районі та (або) ЦРЛ, які надають послуги телемедичних консультацій.

За результатами пошуку користувач має можливість бачити перелік лікарів, які відповідають заданим критеріям пошуку.

 • Статистика в системі за телемедичними консультаціями

Статистичний розділ – окрема і важлива одиниця, яка використовується лікарями для контролю за якістю наданих послуг, обліком коштів, стеження за візитами пацієнтами. Ця можливість доступна адміністратору систему у його інтерфейсі.

В рамках МІС є можливість автоматично сформувати статистичні дані за наступними показниками:

 • кількість проведених ТМК певним лікарем;
 • встановлені причини, діагнози та дії в рамках ІСРС2 (у випадку звернення від ФАПу до лікаря первинки);
 • кількість часу, витрачена на ТМК та інше.
 • Можливість додавання матеріалів до ЗТМК

У системі реалізована можливість долучати додаткові матеріали до ЗТМК, які дозволять лікарю сформувати повне уявлення про перебіг захворювання.

У якості доданих матеріалів можуть бути використані:

 • Фотографії (малюнки)
 • DICOM
 • Текстові формати (doc, rtf, txt)
 • PDF
 • відеофайли

У системі є можливість переглядати матеріали, додані до ТМК. Для перегляду файлів з зображеннями передбачений переглядач в системі, який забезпечить перегляд вибраного зображення у двох варіантах: при наведенні вказівника миші на вкладений файл або відкриття окремому вікні.

Перелік форматів зображень, які підтримуються переглядачем дозволяє відтворити всі графічні редактори.

Переглядач для файлів у форматі DICOM встановлений у програмному забезпеченні партнера, з яким здійснена інтеграція медичного обладнання.

Для всіх інших форматів доданих файлів відкриття для перегляду здійснюється встановленим на робочому місці користувача програмним забезпеченням (визначається операційною системою).

У якості доданих до ЗТМК матеріалів можуть бути посилання на веб-ресурси. Під час додавання такого посилання користувач може вказувати інформацію, необхідну для авторизації на веб-ресурсі або отримання доступу до певного матеріалу на веб ресурсі (логіни, паролі, коди обстежень та інше).

У якості доданих до ЗТМК матеріалів є можливість переглянути електронну медичну картку пацієнта (ЕМК), якщо лікар, що створює ЗТМК бажає надати таку інформацію лікарю-консультанту.

 • Збереження результатів телемедичних консультацій у електронній картці пацієнта

У системі є можливість отримувати додаткову інформацію із електронної медичної картки пацієнта, по якому створена ЗТМК. Додаткова інформація доступна тільки лікарю-ініціатору ЗТМК та консультантам, які приймають участь у роботі з ЗТМК. Результати роботи за ЗТМК записуються у картку пацієнта у вигляді медичного запису.

Результати надання телемедичних консультацій зберігаються в електронній медичній картці пацієнта, якому ця консультація надавалась.

 • Забезпечення домашнього телемедичного консультування

Сервіс забезпечує лікаря і пацієнтів серверним рішенням щодо огляду ТМК, а Заклад Охорони Здоров`я має забезпечити спеціалізоване обладнання, яке інтегроване з МІС для проведення домашнього телемедичного консультування відповідно до положень наказу МОЗ України № 681 від 19.10.2015

Сервіс надає такі функціональні можливості для лікаря:

 • Доступ до електронної медичної картки пацієнта
 • Запис пацієнта на домашнє телемедичне консультування відповідно до свого графіку роботи
 • Можливість проведення дистанційного прийому пацієнта з використанням засобів телефону чи відеозв’язку
 • Можливість реєстрації медичних записів у ЕМК пацієнта з підтвердженням ЕЦП своїх дій
 • Можливість використання шаблонів для збору та реєстрації інформації, що отримана від пацієнта під час телемедичного консультування
 • Можливість реєстрації лікарських призначень пацієнту (рецепти, направлення, інше) з підтвердженням ЕЦП своїх дій
 • Доступ до даних дистанційної діагностики для кожного попередньо погодженого лікаря чи вузького спеціаліста Сервіс надає такі функціональні можливості для пацієнта:
 • Доступ до власної електронної медичної картки в рамках особистого кабінету на сайті
 • Онлайн запис на домашнє телемедичне консультування до свого сімейного лікаря відповідно до графіку роботи лікаря
 • Можливість проведення дистанційного прийому з лікарем з використанням телефону або засобів відеозв’язку
 • Можливість доступу до медичних призначень від лікаря та реєстрації відміток про їх виконання
 • Взаємодія з Мобільним додатком для пацієнта

Сервіс має можливість його використання за допомогою безкоштовної мобільної версії пацієнта (для смартфонів або планшетів). Мобільний доступ забезпечує для пацієнта такі функції:

 • Доступ до власної електронної медичної картки
 • Можливість проведення дистанційного прийому з лікарем з використанням засобів відеозв’язку
 • Можливість доступу до електронних рецептів.
 • Можливість доступу до електронних направлень до інших спеціалістів або направлень на лабораторно-діагностичні процедури.
 • Можливість вказувати виконання призначень від лікаря
 • Забезпечує отримання та передачу інформації з мобільного пристрою пацієнта до системи.

15. Вимоги до модулю взаємодії з порталом пацієнтів та мобільним додатком пацієнта

Система має можливість забезпечити взаємодію з веб-порталом пацієнтів та з мобільним додатком пацієнта. Для взаємодії система має API, який забезпечить описані нижче функції, або мати портал як одну із складових.

В рамках взаємодії з бази даних системи до систем пацієнтів має можливість передаватись наступна інформація по пацієнту:

 • Персональна інформація пацієнта
 • Інформація щодо наданих медичних послуг пацієнту
 • Результати наданих медичних послуг пацієнту

Інформація надається тим користувачам порталу пацієнта або мобільного додатку, особистість яких була підтверджена за ЕЦП пацієнта або медичним працівником.

В рамках взаємодії з базою даних системи до порталу пацієнтів має передаватись наступна загальна інформація:

 • Перелік медичних закладів, які користуються системою
 • Медичних працівників закладів без персональних даних, розклад їх роботи та доступності для відвідувань
 • Інформація про нові створені облікові записи співробітників медичних закладів
 • Інформація про нові створені облікові записи пацієнтів
 • Інформація про перелік послуг та їх вартість, що надаються медичними закладами та лікарями що працюють у них З порталу пацієнта до системи має передаватись наступна інформація:
 • Інформація про запис на прийом до медичних працівників
 • Інформація про облікові записи пацієнтів, які виконали запис на прийом до медичних працівників, що працюють у системі Пацієнт повинен мати можливість записатися до сімейного лікаря. Програма повинна надавати пацієнту можливість запису до

сімейного лікаря за алгоритмом:

 • З лікарем, з яким підписана декларація
 • При відсутності декларації – з лікарем, вказаного у заяві на обслуговування пацієнта (за наявності)
 • При відсутності декларації та заяви – за адресою обслуговування лікаря
 • У разі відсутності лікаря та встановленої у програмі заміни – до лікаря, який заміняє того лікаря, що відповідає алгоритму пошуку.

16. Сервіс для лікаря вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

Для забезпечення виконання обов’язків лікаря вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, в системі наявний відповідний модуль лікаря. Авторизація користувача виконується на порталі, це забезпечує надійність захищенної автентифікації. Під час проходження процедури авторизації та наявності серед знайдених акаунтів користувачів активного з групою доступу “Лікар”, користувач отрим ує доступ до системи з правами, які налаштовані для цієї групи доступу.

Модуль лікаря вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги надає змогу лікарям виконувати в системі наступні функції:

 • Перегляд записаних на прийом пацієнтів
 • Редагування будь-якої інформації про пацієнта
 • Верифікація персональних даних пацієнта
 • Верифікація телефону пацієнта через СМС
 • Перегляд медичної історії пацієнта
 • Створення епізодів лікування пацієнтів із зазначенням основного діагнозу, а також ускладнень та супутніх діагнозів, що відносяться до епізоду лікування
 • Реєстрацію взаємодій лікаря та пацієнта у прив’язці до епізодів лікування
 • Пошук або створення в системі направлень на консультацію, в діагностичні кабінети, в лабораторії, які були створені лікарями первинної медичної ланки
 • Реєстрацію наданих за направленнями від лікарів первинної ланки послуг, із зазначенням джерела оплати та вартості наданих послуги (в тому числі, надані безкоштовно)
 • Реєстрацію лікарем направлень на діагностику або консультацій у інших спеціалістів із зазначень необхідних послуг
 • Реєстрацію лікарем направлень на госпіталізацію до стаціонару лікарні
 • Реєстрацію рецептів з вибором лікарських засобів (МНН, торгове найменування, дозування, схема та умови прийому)
 • Включення або виключення пацієнта до груп диспансерного обліку
 • Друк медичних документів, встановлених відповідним законодавством
 • Проводити облік діагностичних та лабораторних обстежень пацієнта, з відображенням даних про результати таких обстежень та планувати дату наступного обстеження
 • Завантаження та зберігання звітів від діагностичних та лабораторних систем
 • Формування звітності та журналів:
  • Журнал флюорографій
  • Звіт по встановленим діагнозам за пацієнтами
  • Журнал виданих листків непрацездатності
  • Журнал диспансерного обліку

Після реєстрації направлень лікар мусить мати можливість записати пацієнта на прийом до іншого лікаря на конкретну дату та час згідно з розкладом роботи та доступністю обраного лікаря. Для вибору мають бути доступні лікарі всіх юридичних осіб, зареєстрованих в системі.

При роботі з внесенням даних до медичної картки, скарги та об’єктивні дані повинні вноситися з довідників системи. Кількість полів в які треба вносити дані з клавіатури не повинна перевищувати 20% від загальної кількості полів. В поля з вибором із довідник ів системи, лікар мусить мати можливість власноруч додавати значення, після чого ці значення зберігаються у довіднику лікаря, який їх додав.

При виборі лікарського засобу в рецепті перелік лікарських засобів має отримуватись за допомогою Модуля взаємодії з системами постачання довідкової інформації. В якості події в цей модуль має надаватись подія “вибір лікарського засобу” та зазначення параметрів для підбору довідникових значень. Модуль взаємодії с системами постачання довідкової інформації має надавати таку інформацію щодо лікарських засобів:

 • Міжнародна непатентована назва
 • Торгове найменування
 • Дозування

Під час призначення лікарських засобів системою має контролюватись наявність у пацієнта несумісності з обраним лікарським засобом та попереджати лікаря про таке.

Під час призначення лікарських засобів система має надавати змогу обирати умови відпуску рецепту для пацієнта – безкоштовно, з частковою оплатою або за повну вартість. При зазначені пільгових рецептів лікар має зазначати пільгову програму, за якою надається цей рецепт. При формуванні друкованих форм рецептів за лікарськими засобами, які призначено за пільговою програмою, має сформуватись окрема форма на кожний лікарський засіб. Перелік доступних пільгових програм та лікарських засобів, які можуть бути призначені за цією програмою, має надаватись Модулем взаємодії с системами постачання довідкової інформації.

При друку результатів роботи лікар має мати змогу обрати, які друковані форми мають бути роздруковані. Формування друкованих форм має відбуватись в форматі PDF. Друкована форма документів має відповідати нормативним актам.

При реєстрації подій, що формують електронну медичну історію пацієнта, записи в базу даних повинні бути підписані ЕЦП лікаря, який сформував ці записи.

Для забезпечення робочих процесів рентгенологічного кабінету в системі реалізований модуль, який забезпечує наступні функціональні можливості:

 • Структурування даних по пацієнтам за допомогою системи фільтрів на робочому місці лаборанта рентген кабінету та лікаря- рентгенолога;
 • Можливість створення направлень для фіксації самозвернень пацієнтів;
 • Можливість пошуку пацієнта за номером направлення;
 • Перегляд історії хвороби пацієнта (лише для лікаря);
 • Фіксація первинної інформації щодо дослідження (номер дослідження, вид дослідження, мета та ін.);
 • Додавання знімків або web-посилань на зображення до описання дослідження;
 • Створення лікарського заключення;
 • Сповіщення лікаря-рентгенолога, а також лікаря, що створив направлення про статус виконання направлення;

Для забезпечення робочих процесів внутрішньої лабораторії медичного закладу в системі реалізований модуль, який забезпечує наступні функціональні можливості:

 • Структурування даних по пацієнтам за допомогою системи фільтрів на робочому місці лікаря-лаборанта;
 • Можливість створення направлень для фіксації самозвернень пацієнтів;
 • Можливість пошуку пацієнтів за номером направлення;
 • Фіксація первинної інформації щодо дослідження (номер дослідження, виконавець, дата взяття в обробку ті ін.);
 • Створення результатів дослідження за допомогою шаблонів;
 • Сповіщення лікаря, що створив направлення про статус виконання направлення;
 • Формування статистичного звіту про виконані лабораторні дослідження з можливістю експорту даних.

Вимоги до модулю Лікаря вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги стаціонарного відділення

Приймальне відділення

Для забезпечення виконання робочих процесів реєстратора в приймальному відділенні система містить модуль приймального відділення із наступним функціоналом:

 • Реєстрація всіх звернень пацієнтів в приймальному відділенні.
 • Поетапне внесення даних по зверненню. Можливість відкласти внесення даних по поточному зверненню для внесення наступного звернення.
 • Реєстрація даних про амбулаторний прийом в разі відмови від госпіталізації.
 • Реєстрація пацієнтів, що госпіталізуються в стаціонарні відділення (планово та ургентно).
 • Реєстрація даних про травми.
 • Реєстрація даних про виявлені інфекційні захворювання.
 • Формування та друк Медичної карти стаціонарного хворого (форма №003/О).
 • Формування та друк Карти пацієнта, який вибув із стаціонару (форма №066/О).
 • Формування та друк довідки про звернення пацієнта в лікувальний заклад. Реєстрація факту видачі довідки.
 • Система має забезпечити формування та друк облікових форм:
  • Журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/О),
  • Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів (форма 074/О),
  • Журнал обліку інфекційних захворювань (форма 060/О),
  • Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру,
  • Журнал обліку осіб, які звернулись до медичної установи з тілесними ушкодженнями внаслідок ДТП.
 • Перегляд списків звернень з можливістю пошуку та фільтрації за параметрами звернення.
 • Підтримка декількох приймальних відділень стаціонару з розмежуванням доступу до приймальних відділень і підрозділам. Для кожного приймального відділення можливість формувати свої журнали та облікові форми прийому хворих.

Керування ліжковим фондом

Для забезпечення можливості керування матеріально-технічною базою лікувального закладу в системі є модуль Керування ліжко фондом з наступними функціональними можливостями:

 • Можливість формування структури ліжкового фонду стаціонарних відділень з визначенням наступних параметрів – номер ліжка, профіль ліжка, номер палати, стаціонарне відділення.
 • Реєстрація робочого статусу відділень, палат, ліжок.
 • Контроль зайнятості кожного ліжка стаціонару.
 • Переміщення та вибуття пацієнтів.

Забезпечення функцій лікаря стаціонарного відділення

Для забезпечення робочих процесів лікарського персоналу в системі є модуль Кабінет лікаря з такими можливостями:

 • Можливість призначення лікуючого лікаря.
 • Перегляд відомостей з електронної медичної картки пацієнта.
 • Доступ до електронних медичних карток пацієнтів.
 • Реєстрація основного і супутнього діагнозів за МКХ-10.
 • Формування і друк Виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма №027/О) і Карти пацієнта, який вибув із стаціонару (форма №066/О). (додаток 3)
 • Реєстрація лікарських призначень Лікарських засобів.
 • Формування Виписного епікризу
 • Можливість внесення інформації по листкам непрацездатності.

Вимоги до модулю медичної сестри вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги стаціонарного відділення

Для забезпечення робочих процесів середнього медичного персоналу стаціонарних відділень в системі є модуль «Пост медсестри». Користувач з відповідними правами доступу має можливість перегляду списків пацієнтів, що були госпіталізовані в відповідне відділення, за яким закріплений користувач системи. Модуль забезпечує наступні функціональні можливості:

 • Розміщення пацієнтів, що госпіталізовані у відділення із зазначенням палати, ліжка.
 • Переведення пацієнтів в інші відділення.
 • Реєстрація вибуття пацієнта.
 • Ведення температурного листка. Формування та друк форми №004/О.
 • Формування та друк листка лікарських призначень (форма № 003-4).
 • Формування Журналу обліку процедур (форма № 029/О)

17. Модуль лікаря первинної медичної допомоги

Модуль лікаря надає змогу лікарям виконувати в системі наступні функції:

 • Перегляд записаних на прийом пацієнтів
 • Редагування будь-якої інформації про пацієнта
 • Верифікація персональних даних пацієнта
 • Верифікація телефону пацієнта через СМС
 • Перегляд медичної історії пацієнта
 • Реєстрацію об’єктивних показників стану пацієнта
 • Реєстрацію встановлення діагнозів за їх видами
 • Реєстрацію направлень на консультацію, в діагностичні кабінети, в лабораторії
 • Реєстрацію рецептів з вибором лікарських засобів (МНН, торгове найменування, дозування, схема та умови прийому)
 • Включення або виключення пацієнта до груп диспансерного обліку
 • Друк медичних документів, встановлених відповідним законодавством
 • Проводити облік вакцинації пацієнта, з відображенням даних про вакцинацію, та результат вакцинації.
 • Проводити облік флюорографічних обстежень пацієнта, з відображенням даних про результати таких обстежень та планувати дату наступного обстеження
 • Завантаження та зберігання звітів від діагностичних та лабораторних систем
 • Формування звітності та журналів:
  • Журнал флюорографій
  • Журнал вакцинацій
  • Звіт по встановленим діагнозам за пацієнтами
  • Журнал виданих листків непрацездатності
  • Журнал диспансерного обліку

Після реєстрації направлень лікар мусить мати можливість записати пацієнта на прийом до іншого лікаря на конкретну дату та час згідно з розкладом роботи та доступністю обраного лікаря. Для вибору мають бути доступні лікарі всіх юридичних осіб, зареєстрованих в системі.

При роботі з внесенням даних до медичної картки, скарги та об’єктивні дані вносяться з довідників системи. Кількість полів в які треба вносити дані з клавіатури не повинна перевищувати 20% від загальної кількості полів. В поля з вибором із довідників системи, лікар мусить мати можливість власноруч додавати значення, після чого ці значення зберігаються  у довіднику лікаря, який їх додав.

При виборі лікарського засобу в рецепті перелік лікарських засобів має отримуватись за допомогою Модуля взаємодії з системами постачання довідкової інформації. В якості події в цей модуль має надаватись подія “вибір лікарського засобу” та зазначення параметрів для підбору довідникових значень. Модуль взаємодії с системами постачання довідкової інформації має надавати таку інформацію щодо лікарських засобів:

 • Міжнародна непатентована назва
 • Торгове найменування
 • Дозування

Під час призначення лікарських засобів контролюється наявність у пацієнта несумісності з обраним лікарським засобом та попереджати лікаря про таке.

Під час призначення лікарських засобів система надає змогу обирати умови відпуску рецепту для пацієнта – безкоштовно, з частковою оплатою або за повну вартість. При зазначені пільгових рецептів лікар має зазначати пільгову програму, за якою надається цей рецепт. При формуванні друкованих форм рецептів за лікарськими засобами, які призначено за пільговою програмою, має сформуватись окрема форма на кожний лікарський засіб. Перелік доступних пільгових програм та лікарських засобів, які можуть бути призначені за цією програмою, має надаватись Модулем взаємодії с системами постачання довідкової інформації.

При друку результатів роботи лікар має мати змогу обрати, які друковані форми мають бути роздруковані. Формування друкованих форм має відбуватись в форматі PDF. Друкована форма документів має відповідати нормативним актам.

При реєстрації подій, що формують електронну медичну історію пацієнта, записи в базу даних повинні бути підписані ЕЦП лікаря, який сформував ці записи.

При завантаженні звітів із лабораторних та діагностичних систем лікар має обрати лабораторну або діагностичну систему, з якою буде виконуватись завантаження, та вказати унікальний ідентифікатор обстеження. Система завантажує результати вказаного обстеження та надає лікарю можливість переглянути їх.

Модуль медичної сестри амбулаторного відділення первинної медичної допомоги

Модуль має наступні функціональні можливості:

 • Автоматичне формування списку пацієнтів, що направлені в маніпуляційний кабінет на робочому місці медичної сестри
 • Структурування даних по пацієнтам за допомогою системи фільтрів на робочому місці медичної сестри
 • Фіксація виконання лікарських призначень медичною сестрою
 • Сповіщення лікаря про статус виконання призначень
 • Формування статистичний звіт про виконані процедури
 • Формування журналу обліку процедур за формою №029/о

18. Підсистема «Кол-центр»

Модуль має наступний базовий функціонал:

 • доступ до календаря запису на прийом пацієнтів та до їх профайлів;
 • виведення інформації щодо самостійних записів пацієнтів через веб-кабінет для їх обробки;
 • виведення інформації щодо позапланової відсутності лікарів та переліку прийомів, які у зв’язку із цим необхідно обробити (перенести або відмінити);
 • ведення статистики по всіх дзвінках, формування звітів на її підставі.

19. Підсистема «SMS-розсилка»

Модуль SMS-розсилки, призначений для автоматичної або ручної відправки SMS-повідомлень пацієнтам, який дозволяє:

 • відправляти повідомлення через ретранслюючі сервіси операторів мобільного зв’язку;
 • за наданням згоди пацієнта автоматично відправляти SMS сповіщення про призначені прийоми або зміни, пов’язані з ними;
 • надсилати нагадування про прийом (в ручному та автоматичному режимі);
 • отримувати статистичні звіти про відправлені повідомлення.
 • двохфакторна авторизація логін-пароль + смс підтвердження входу. (додаток 1)

20. Інформація про наявність протестованого функціоналу

Інформацію про наявність протестованого функціоналу, що відображається на сайті

/ ДП «Електронне здоров`я» із зазначеними пунктами щодо пройденої перевірки:

МІС
Модуль “Робоче місце лікаря НМП ПМД”
Робота з декларація ми
Електронні медичні записи
Виписування е-рецепту “Доступні ліки”
Електронні направлення
Адміністративний модуль НМП ПМД
Реєстрація НМП, підрозділів, користувачів
Капітаційні договори з НСЗУ
Адміністративний модуль НМПСМД
Робоче місце лікаря СМД
Електронні медичні записи СМД
Діагностичні звіти
Виписування е-направлення СМД
Обробка та погашення е-направлення СМД
ЕМЗ стаціонар: надходження
ЕМЗ стаціонар: виписка
ЕМЗ та ЕН для неідентифікованих пацієнтів
Робота з записами про пацієнтів
Робота з записами про ідентифікованих пацієнтів
Робота з записами про  неідентифікованих пацієнтів
Приєднання записів неідентифікованого пацієнта до ідентифікованого
Доступ до даних

✔️ – даний функціонал успішно нами протестовано та підключено до ЦБД eHealth

➖ – функціонал не пройшов тестування, знаходиться на стадії тестування, або його розробка не запланована даною МІС.

* Або еквівалент. Під еквівалентом слід вважати, що система має відповідати технічному завданню та мати не гірші параметри, в разі якщо запропонований еквівалент буде мати будь якій гірший параметр, його пропозицію буде відхилено.

 

Для підтвердження відповідності технічним параметрам, Учасник в складі пропозиції надає наступні документи:

 1. Документ що підтверджує право на подання запропонованої системи, а саме: копію свідоцтва, про реєстрацію авторського права (підтвердження авторських майнових прав) учасника на систему що пропонується, яке завірене підписом та печаткою учасника (підприємства, за яким закріплене авторство).
 2. Лист завірений Учасником процедури від уповноваженої організації (Громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна»), щодо успішного тестування з приводу взаємодії з центральною базою даних електронної системи охорони здоров’я та підключена в частині функціоналу щодо реєстрації медичних закладів, лікарів та декларацій з пацієнтами.
 3. Висновок адміністратора електронної системи охорони здоров’я.
 4. Протокол щодо підключення медичної інформаційної системи до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я
 5. Лист-підтвердження від партнерської організації, щодо використання засобів криптографічного захисту інформації в інформаційних системах, в тому числі і системах електронного документообігу.
 6. Рішення про реєстрацію авторського права на твір «Комп’ютерна програма «Система криптографічного захисту інформації», яка використовується в системі («Шифр-Х509» або аналогічна).
 7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права Комп’ютерної програми «Системи криптографічного захисту інформації», яка використовується в системі («Шифр-Х509» або аналогічна).
 8. Експертний висновок Державної служби Спеціального зв’язку та захисту інформації України «Системи криптографічного захисту інформації», яка використовується в системі («Шифр-Х509» або аналогічна).
 9. Рішення про реєстрацію авторського права на службовий твір «Комп’ютерна програма «Програмний виріб («Шифр» або аналогічний) (Бібліотека криптографічних перетворень)
 10. Свідоцтво про реєстрацію авторського права Комп’ютерна програма «Програмний виріб («Шифр» або аналогічний) (Бібліотека криптографічних перетворень).
 11. Рішення про реєстрацію авторського права на твір «Комп’ютерна програма «Програмний виріб («Шифр+» або аналогічний) (Бібліотека криптографічних перетворень даних).
 12. Свідоцтво про реєстрацію авторського права Комп’ютерна програма «Програмний виріб («Шифр+» або аналогічний) (Бібліотека криптографічних перетворень даних)
 13. Експертний висновок Державної служби Спеціального зв’язку та захисту інформації України Програмного комплексу криптографічних перетворень («Шифр+» або аналогічний).
 14. Рішення про реєстрацію авторського права на службовий твір «Комп’ютерна програма «Системи криптографічного захисту інформації» («Шифр-РКІ» або аналогічний).
 15. Свідоцтво про реєстрацію авторського права Комп’ютерної програми «Системи криптографічного захисту інформації» («Шифр-РКІ» або аналогічний).
 16. Копія довідки про наявність діючого договору щодо розміщення сервісу в Хмарі («Government Cloud» або аналогічній).
 17. Атестат відповідності Інформаційно-телекомунікаційної системи Хмарний центр обробки даних з експертним висновком, виданого Державною службою Спеціального зв’язку та захисту інформації України.
 18. Висновок ДП «Електронне здоров’я», щодо відповідності технічних вимог відповідно до тестової програми, що затверджені наказом Національної служби здоров’я №28 від 06.02.2019р. (Модуль «Адміністративний модуль НМП спеціалізованої медичної допомоги»)
 19. Висновок ДП «Електронне здоров’я», щодо сумісності електронних медичних інформаційних систем з центральною базою даних електронної системи охорони здоров’я (Модуль «Робоче місце співробітника СМД»)
 20. Висновок ДП «Електронне здоров’я», щодо сумісності електронних медичних інформаційних систем з центральною базою даних електронної системи охорони здоров’я (Модуль «Робоче місце лікаря первинної медичної допомоги»)
 21. Висновок ДП «Електронне здоров’я», щодо сумісності електронних медичних інформаційних систем з центральною базою даних електронної системи охорони здоров’я, в обсязі наступних функціональних можливостей: «Вимоги до роботи з записами про пацієнтів в Системі», «Вимоги до роботи з записами про ідентифікованих пацієнтів в системі»
 22. Висновок ДП «Електронне здоров’я», щодо сумісності електронних медичних інформаційних систем з центральною базою даних електронної системи охорони здоров’я, в обсязі наступних функціональних можливостей: «Модуль «Робоче місце співробітника СМД», «Вимоги до ЕМЗ та ЕН для неідентифікованих пацієнтів”
 23. Атестат відповідності (скан оригінала), який засвідчує, що комплексна система захисту інформації забезпечує захист інформації відповідно до вимог нормативних документів з технічного захисту інформації (дозволяється надавати документ без Експертного висновку). Атестат має бути чинний протягом всього строку надання послу, має підтверджувати, що система належить учаснику;
 24. У разі якщо учасником пропонується еквівалент у складі пропозиції надається детальний опис системи, яка пропонується, опис має підтвердити, що запропонована система має параметри (всі) не гірше ніж наведено у цьому технічному завданні.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Індентифікатор закупівлі – UA-2021-08-11-001073-b

Предмет закупівлі – Капітальний ремонт із заміни ліфтового обладнання ліфта Комунального некомерційного підприємства “5 міська клінічна поліклініка м. Львова” на вул. Виговського, 32, блок Б

Розмір бюджетного призначення та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі – 1 488 034, 80 грн. з ПДВ – розрахунок очікуваної вартості робіт здійснювалося  на підставі проектно-кошторисної документації

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

Тип ліфта Пасажирський
Модель/індекс ліфта/виробник (Заповнюється учасником)
Розташування машинного приміщення Над шахтою
Привід лебідки Електричний, одношвидкісний з частотним регулюванням
Швидкість руху кабіни 1,0 м/с
Електроживлення ліфта 380 В, 3 фази, 50 Гц
Система керування Змішана збиральна при русі вниз та вгору
Вантажопідйомність 630 кг
Кількість зупинок 7
Висота підйому 19,80  м
Розміри шахти 1610*2030 мм
Висота останнього поверху 3460 мм
Глубина приямку 1350 мм

Кабіна

Тип кабіни не прохідна
Розмір кабіни, не менше 1100*1400*2130 мм
Привід дверей кабіни Електричний, одношвидкісний з частотним регулюванням
Оздоблення стін кабіни Шліфована нержавіюча сталь
Оздоблення дверей кабіни Шліфована нержавіюча сталь
Стеля Нержавіюча сталь “Дзеркало”
Підлога Зносостійке ПВХ покриття
Відбійник, поріг Шліфована нержавіюча сталь “Чорна”
Пульт наказів На всю висоту кабіни, шліфована нержавіюча сталь “Чорна”, рідкокристалічний дисплей з відображенням вантажопідйомності, напрямку руху та розташування кабіни з голосовим супроводом
Опції Фотоштора дверей кабіни на всю висоту, дзеркало на задній стіні до поручня, поручень круглий хромований на задній стіні.

Парна робота із існуючим ліфтом виробництва ВАТ “Могильовліфтмаш”, ЛП-0601К, 2019 р.в.

Шахта, двері шахти

Розміри дверей шахти, не менше 900*2000 мм, телескопічного відкривання
Оздоблення дверей шахти На основному поверсі – шліфована нержавіюча сталь, на інших – фарбований метал RAL7035/
Вогнестійкість дверей шахти ЕІ60
Місце розташування шахти ліфта В середині будівлі
Обрамлення дверей шахти На основному поверсі – шліфована нержавіюча сталь, на інших – фарбований метал RAL7035/
Пости викликів Шліфована нержавіюча сталь, із вмонтованим табло з індикацією розташування та напрямку руху кабіни на всіх зупинках.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Індентифікатор закупівлі – UA-2021-08-04-005582-a

Предмет закупівлі – Послуги по поточному ремонту обладнання: відеогастроскопа EG-2990K

Розмір бюджетного призначення та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі – 426 090,00 грн. з ПДВ – розрахунок очікуваної вартості  послуг здійснювався  на підставі акту обстеження

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

Перелік робіт для відновлення працездатності

Найменування виду послуг, перелік робіт Кількість Ціна,
грн.
Вартість,
грн.
  Послуги по поточному ремонту обладнання:

відеогастроскопа EG-2990K (заводський номер K120566):

     
1 Перелік наданих послуг:
1.1 Заміна дистальної гумки 1
1.2 Збирання блоку конектора 1
1.3 Збирання блоку управління 1
1.4 Збирання корпусу ручки ендоскопа 1
1.5 Збирання трубки ввідної частини 1
1.6 Збирання трубки постачання 1
1.7 Зовнішня чистка 1
1.8 Підготовка дистального тіла до заміни каналів 1
1.9 Хімічна та механічна чистка пружинних обмоток тросів управління та дистального сегменту 1
1.10 Заміна канала повітря/води/струмінь трубки ввідної частини 3
1.11 Заміна операційного канала 1
1.12 Заміна трубки ввідної частини 1
1.13 Заміна троса управління 4
1.14 Заміна сопла подачі води\повітря 2
1.15 Заміна модуля камери з платою 1

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Індентифікатор закупівлі – UA-2021-03-09-013618-c

Предмет закупівлі: 85110000-3 – Послуги лікувальних закладів та супутні послуги (Проведення діагностики та лабораторних досліджень біологічних матеріалів пацієнтів Замовника згідно скерування)

Розмір бюджетного призначення та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі – 266 000,00 грн. з ПДВ – розрахунок очікуваної вартості  послуг здійснювався  на підставі моніторингу ринкових цін

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

Запропонована учасником послуга повинна відповідати таким вимогам:

-Податки, транспортні витрати та витрати на медичні та інші матеріали, зберігання включені в ціну пропозиції.

-Якість послуги відповідає чинним на території України ДСТУ та ТУ.

-Лабораторія повинна мати технічну компетентність, а саме ліцензію на здійснення певного виду господарської діяльності (надати копію відповідної ліцензії у складі пропозиції)

-Виконавець бере на себе витрати на розхідні матеріали по наданню медичних послуг згідно Заявки Замовника (надати гарантійний лист).

Кількість: – 1 послуга згідно заявки на здійснення лабораторних досліджень

Назва дослідження:

1.Профілактичне дослідження на носійство:

 • Збудників кишкових інфекцій – 308
 • Золотистого стафілококу – 152
 1. Мікробіологічне дослідження виділень із прямої кишки на патогенну і умовно патогенну флору+ антибіотикограма – 166
 2. Мікробіологічне дослідження виділень із зіву і носа на патогенний стафілокок + антибіотикограма – 75
 3. Мікробіологічне дослідження з очей + антибіотикограма -9
 4. Мікробіологічне дослідження виділень з носа та зіву на дифтерію -141
 5. Визначення мікробної контамінації повітря в закритих приміщеннях – 24
 6. Змиви з епідемічно значимих об»єктів у ЗОЗ – 216
 7. Мікробіологічний контроль хірургічного матеріалу на стерильність – 237
 8. Мікробіологічне дослідження виділень з зіва і носа + антибіотикограма – 195
 9. Мікробіологічне дослідження з вуха + антибіотикограма – 11
 10. Контроль інструментів на стерильність – 165

У разі якщо тендерна пропозиція не відповідатиме наведеним медико-технічним вимогам, така пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.

Усі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Індентифікатор закупівлі – UA-2021-09-29-000021-c

Предмет закупівлі: 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (Ноутбуки)

Розмір бюджетного призначення та  обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі – 264 167,00 грн. з ПДВ – розрахунок очікуваної вартості  товару здійснювався  на підставі моніторингу ринкових цін

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

Назва Технічні характеристики Кількість, шт
1 Ноутбук Ноутбук HP 250 G8 15.6FHD AG/Intel i3- 1005G1/4/128F/int/W10P (2X7W0EA)

Монітор: діагональ дисплея 15,6 дюйм; роздільна здатність дисплея 1920х1080 (Full HD).

Процесор: кількість ядер 2, потоків 4, тактова частота 1.2 Ггц, максимальна тактова частота 3.4 Ггц

Відеоадаптер: інтегрований UHD; Оперативна пам’ять: об’єм 4 Гб, технології DDR4-2666 МГц. Накопичувач: об’єм не менше 128 Гб, тип SSD. Мультимедія: вбудовані стереодинаміки, вбудований мікрофон, вбудована Веб-камера. Бездротові технології: наявність Bluetooth, Wi-Fi;

Інтерфейси та підключення: 2 x USB 3.0, HDMI, Комбінований аудіороз’єм, Ethernet RJ-45. Маніпулятори: клавіатура повнорозмірна, інтегрована у корпус, латинсько-кирилична, з нанесеними літерами латинського (US International) та українського алфавітів, мультимедійні клавіші Fn, цифрові клавіатури; маніпулятор тачпад інтегрований у корпус.

Акумулятор: 3 осередки. Акумулятор (ємність): 41 Вт/г Операційна система: Microsoft Windows 10 Professional Ukrainian

12

15

2 Ноутбук Ноутбук 15FSVA/i3-1005G/8/256/Intel HD/WC HD/W10P (27J92EA)

Монітор: діагональ дисплея 15,6 дюйм; роздільна здатність дисплея 1920х1080 (Full HD).

Процесор: кількість ядер 2, потоків 4, тактова 1,2 Ггц, максимальна тактова частота 3,4 Ггц. Відеоадаптер: інтегрований UHD; Оперативна пам’ять: об’єм 8 Гб, технології DDR4.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накопичувач: об’єм не менше 256 Гб, тип SSD. Мультимедія: вбудовані стереодинаміки, вбудований мікрофон, вбудована Веб-камера. Бездротові технології: наявність Bluetooth, Wi-Fi;

Інтерфейси та підключення: 2 x USB 3.0, HDMI, Комбінований аудіороз’єм, Ethernet RJ-45. Маніпулятори: клавіатура повнорозмірна, інтегрована у корпус, латинсько-кирилична, з нанесеними літерами латинського (US International) та українського алфавітів, мультимедійні клавіші Fn, цифрові клавіатури; маніпулятор тачпад інтегрований у корпус.

Акумулятор: 3 осередки. Акумулятор (ємність): 41 Вт/г Операційна система: Microsoft Windows 10 Professional Ukrainian

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Індентифікатор закупівлі – UA-2021-01-29-000057-c

Предмет закупівлі: 33140000-3 Медичні матеріали (Калоприймачі, сечоприймачі, катетери)

Розмір бюджетного призначення та  обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі – 400 00,00 грн. з ПДВ – розрахунок очікуваної вартості  товарів здійснювався  на підставі моніторингу ринкових цін

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі:

1) Довідка в довільній формі в якій учасник торгів зазначає детальний опис товару за наступним взірцем :

№ п/п Назва товару Виробник, країна Реєстраційне посвідчення (№), або  декларація про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів

2) Надати копії документів що засвідчують якість товару копією декларації  про відповідність згідно Технічного регламенту щодо медичних виробів  або (сертифіката відповідності) на товар що пропонується згідно МТВ.

3) Згідно пункту №18 індивідуальної програми реабілітації інваліда, статті № 23 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» інвалід бере участь у виборі конкретних технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення в межах ІПР.

4) При поставці повинна дотримуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами виробника.

5) При поставці товару повинен надаватися Сертифікат якості.

6) Товар повинен мати залишковий термін зберігання не менше 75%.

7) Доставка товарів транспортом постачальника протягом 1 дня після отримання заявки (надати гарантійний лист).

8)  Обов’язкова  наявність в учасника або власного або орендованого автотранспорту для доставки товару. Завантажувально-розвантажувальні роботи здійснюються за  рахунок постачальника (надати гарантійний лист).

9) Надати заповнену таблицю відповідності, за зразком, вказаним у цьому додатку.

Назва Од. Кількість
1 Калоприймач 17500 стомічний однокомпонентний Alterna Free відкритий розмір для вирізання 12-75 мм №30 (НК 024:2019 код31075 Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, однокомпонентний) упак 75
2 Калоприймач 1779 стомічний двокомпонентний  Alterna, пластина, фланець 60 мм  №5 (НК 024:2019 код 31076 Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, багатокомпонентний) упак 5
3 Калоприймач 1693 стомічний двокомпонентний  Alterna, мішок відкритий непрозорий, фланець 60 мм. №30 (НК 024:2019 код 31076 Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, багатокомпонентний) упак 5
4 Калоприймач 13191 стомічний двокомпонентний Alterna, пластина Long Wear, фланець 60 мм, №5 (НК 024:2019 код 31076 Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, багатокомпонентний) упак 12
5 Калоприймач 13181 стомічний двокомпонентний Alterna, пластина Long Wear, фланець 50 мм №5 (НК 024:2019 код 31076 Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, багатокомпонентний) упак 10
6 Калоприймач 1692 стомічний двокомпонентний  Alterna, мішок відкритий непрозорий, фланець 50, №30 (НК 024:2019 код 31076 Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, багатокомпонентний) упак 18
7 Калоприймач 17450 стомічний однокомпонентний Alterna №30 відкритий  непрозорий, отвір для вирізання 10-70 мм (НК 024:2019 код31075 Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, однокомпонентний) упак 36
8 Калоприймач 1758 стомічний двокомпонентний  Alterna УРО, мішок відкритий прозорий, фл 50 мм., об’єм 375 №20 (НК 024:2019 код 31069 Мішок уростомний багатокомпонентний) упак 14
9 Калоприймач 13985 стомічний двокомпонентний AlternaFree, відкритий непрозорий фланець 50 мм. №30 (НК 024:2019 код 31076 Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, багатокомпонентний) упак 12
10 Калоприймач 14282, 2-компонентний пластина №5 Alterna Convex Light Extra флан.50мм 15-33мм (НК 024:2019 код 31076 Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, багатокомпонентний) упак 12
11 Сечоприймач  2 л з Т-краном, ст., інд упаковка (НК 024:2019 код 37362 Сечоприймач, що носиться при краплинному нетриманні) шт 4
12 Калоприймач 17501 стомічний, однокомпонентний Alterna Free відкритий прозорий виріз.12-75 мм
№30 (НК 024:2019 код31075 Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, однокомпонентний)
упак 12
13 Катетери чоловічі зовнішні (силіконові) Ultraflex 29мм (код 34929 Уропрезерватив для пеніса/порт при нетриманні мочі, одноразового застосування) шт 10

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Індентифікатор закупівлі – UA-2021-05-07-000014-b

Предмет закупівлі: 33140000-3 Медичні матеріали (Бинт марлевий медичний нестерильний 5м х 10см , Бинт марлевий медичний нестерильний 7м х 14см, Бинт гіпсовий 15 см*2,7м, Бинт гіпсовий 20 см*2,7м, Вата медична гігроскопічна гігієнічна нестерильна , зигзагоподібна стрічка, 100г, Гель для УЗД AquaUltra Basic 1000г UB1000, Катетер Фолея латексний, 2-ходовий , розмір Fr16- Fr22, Лезо для скальпелю в асортименті, Марлевий відріз у рулонах (тканина полотняного переплетення), (1рул=1000м), Маска медична одноразова, тришарова, нестерильна, Набір гінекологічний (пел/рук/бах/енд.щіт/дзер), Набір гінекологічний оглядовий (для трансвагінального УЗД) №8, Зубчатий затискач, 5Fr x 395 мм, гнучкий багаторазовий, Одноразова система для вливання інфузійних розчинів (4-ходова), Папір (стрічка діаграмна ) ЕКГ 110мм х 30м , Папір для КТГ фетального монітору 112х100х150, Півмаска (респіратор) фільтрувальна з клапаном FFP3 , Пластир паперовий хірургічний 1,25см х 5м 3МТМ, Плетений шовний матеріал, що розсмоктується, з полігліколід-ко-лактиду, фіолетового кольору №3 з атравматичною голкою, Плетений шовний матеріал, що розсмоктується, з полігліколід-ко-лактиду, фіолетового кольору №2 з атравматичною голкою, Плетений шовний матеріал, що розсмоктується, з полігліколід-ко-лактиду, фіолетового кольору №4 з атравматичною голкою, Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені S,М, Рукавички медичні оглядові нітрилові без пудри текстуровані нестерильні М,S,XS, Рукавички мед.латексні хірургічні припудрені стерильні р.7,0- 8,5, Рукавички оглядові нітрилові (стерильні, з високим ступенем захисту, текстуровані, без пудри) розмір М, Скальпель одноразовий, в асортименті, Система для переливання інфузійного розчину з металевою голкою, Шпатель отоларингологічний, дерев’яний стерильний, Шприц 2-компонентний, ін’єкційний одноразового використання, 2мл. з голкою 0,60 х 30 , Шприц 2-компонентний, ін’єкційний одноразового використання, 5мл. з голкою 0,70 х 35 , Шприц 2-компонентний, ін’єкційний одноразового використання, 10мл. з голкою 0,80 x 40, Шприц 2-компонентний, ін’єкційний одноразового використання, 20мл. з голкою 0,80 x 40, Шприц 3-х компонентний 120 мл., Катетер тип з перехідником Луер, з голкою 14 G (2,0 х 30 мм))

Розмір бюджетного призначення та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі – 1 068 000,00 грн. з ПДВ – розрахунок очікуваної вартості  товарів здійснювався  на підставі моніторингу ринкових цін

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

№п/п Найменування товару Од.виміру Кількіcть Код НК024:2019
1 Бинт марлевий медичний нестерильний 5м х 10см шт 4000 48125 Рулон марлевий, нестерильний
2 Бинт марлевий медичний нестерильний 7м х 14см шт 5000 48125 Рулон марлевий, нестерильний
3 Бинт гіпсовий 15 см*2,7м шт 4000 33056 Матеріал для накладення гіпсової пов’язки
4 Бинт гіпсовий 20 см*2,7м шт 5000 33056 Матеріал для накладення гіпсової пов’язки
5 Вата медична гігроскопічна гігієнічна нестерильна , зигзагоподібна стрічка, 100г шт 1000 58234 Стрічка ватяна
6 Гель для УЗД AquaUltra Basic 1000г UB1000 пак 60 15321 Нестерильний з’єднувальний гель
7 Катетер Фолея латексний, 2-ходовий , розмір Fr16- Fr22 шт 200 32331 Катетер уретральний постійний для дренажу / промивання
8 Лезо для скальпелю в асортименті шт 4500 37445 Лезо скальпеля, одноразового використання
9 Марлевий відріз у рулонах  (тканина полотняного переплетення),  (1рул=1000м) м 3000 35017 Марлева пов’язка, рулон
10 Маска медична одноразова, тришарова, нестерильна шт 15000 35177 Маска хірургічна, одноразового застосування
11 Набір гінекологічний  (пел/рук/бах/енд.щіт/дзер) шт 5000 44059 Одноразовий акушерсько-гінекологічний хірургічний набір, що не містить лікарських засобів
12 Набір гінекологічний оглядовий (для трансвагінального УЗД) №8 шт 1200 57938 Набір для збору зразків з цервікального каналу, без додаткових компонентів
13 Зубчатий затискач, 5Fr x 395 мм, гнучкий багаторазовий шт 8 35524 Гнучкі ендоскопічні захватні щипці, багаторазові
14 Одноразова система для вливання інфузійних розчинів  (4-ходова) шт 20 17701 Набір для внутрішньовенного введення з голкою з бічним отвором
15 Папір (стрічка діаграмна ) ЕКГ 110мм х 30м шт 600 16754 Папір для реєстрації електрокардіограм
16 Папір для КТГ фетального монітору 112х100х150 шт 50 16754 Папір для реєстрації електрокардіограм
17 Півмаска (респіратор) фільтрувальна з клапаном  FFP3 шт 1000 18094 Лицева маска для захисту дихальних шляхів
18 Пластир паперовий хірургічний 1,25см х 5м  3МТМ шт 100 44990 Лейкопластир до поверхневих ран
19 Плетений шовний матеріал, що розсмоктується, з полігліколід-ко-лактиду, фіолетового кольору №3 з атравматичною голкою шт 550 57991 Нитка хірургічна з поліглітона
20 Плетений шовний матеріал, що розсмоктується, з полігліколід-ко-лактиду, фіолетового кольору №2 з атравматичною голкою шт 550 57991 Нитка хірургічна з поліглітона
21 Плетений шовний матеріал, що розсмоктується, з полігліколід-ко-лактиду, фіолетового кольору №4 з атравматичною голкою шт 550 57991 Нитка хірургічна з поліглітона
22 Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені S,М пар 6000 47173 Припудрені, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні
23 Рукавички медичні  оглядові нітрилові без пудри текстуровані  нестерильні М,S,XS пар 10000 56286 Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні
24 Рукавички мед.латексні хірургічні припудрені стерильні  р.7,0- 8,5 пар 2000 40548 Хірургічна рукавичка, латексна
25 Рукавички оглядові нітрилові (стерильні, з високим ступенем захисту, текстуровані, без пудри) розмір М пар 50 60857 Рукавички хірургічні полімерно-композитні, непудровані
26 Скальпель одноразовий, в асортименті шт 100 47569  Скальпель, разового застосування
27 Система для переливання інфузійного розчину  з металевою голкою шт 3000 17701 Набір для внутрішньовенного введення з голкою з бічним отвором
28 Шпатель  отоларингологічний, дерев’яний стерильний шт 2000 42461 Депрессор язика, оглядовий
29 Шприц 2-компонентний, ін’єкційний одноразового використання, 2мл. з голкою 0,60 х 30 шт 5000 47017 Шприц загального призначення, разового застосування
30 Шприц 2-компонентний, ін’єкційний одноразового використання, 5мл. з голкою 0,70 х 35 шт 5000 47017 Шприц загального призначення, разового застосування
31 Шприц 2-компонентний, ін’єкційний одноразового використання, 10мл. з голкою 0,80 x 40 шт 5000 47017 Шприц загального призначення, разового застосування
32 Шприц 2-компонентний, ін’єкційний одноразового використання, 20мл. з голкою 0,80 x 40 шт 3000 47017 Шприц загального призначення, разового застосування
33 Шприц  3-х компонентний  120 мл., Катетер тип з перехідником Луер, з голкою 14 G (2,0 х 30 мм) шт 25 35390 Шприц для промивання

всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

 1. Вся продукція, яка пропонується до поставки, повинна бути зареєстровано в МОЗ Україні та дозволено для використання в медичній практиці. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції копії свідоцтв про державну реєстрацію МОЗ України з додатками, або копії декларацій відповідності (сертифіката відповідності).
 2. Термін придатності товару на день поставки повинен становити не менше 80% від загального терміну придатності (надати гарантійний лист).
 3. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідно повноваження поширюються на територію України), яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електроних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені замовниками торгів, виданим із зазначенням замовника торгів та номером закупівлі, що опубліковане в Prozorro.
 4. Поставка та завантажувально-розвантажувальні роботи з заносом на склад за рахунок постачальника.
 5. Термін поставки товару не більше 2 діб з моменту отримання заявки від замовника.
 6. В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико-технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в МТВ з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника. На підтвердження відповідності еквіваленту запропонованого Учасником, останній повинен надати гарантійний лист від виробника еквівалентного товару про те, що такий товар повністю відповідає товару зазначеного Замовником у медико-технічних вимог

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Індентифікатор закупівлі – UA-2021-08-26-005764-c

Предмет закупівлі: 33190000-8, Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ліхтарик медичний діагностичний, фетальний монітор з контролем фізіологічних параметрів матері монітор пацієнта, кушетка процедурна з регулюємим підголівником КРП, столик інструментальний, крісло-каталка для перевезення хворих, стіл пеленальний, ширма для кабінетів і палат двосекційна, шафа медична, опромінювач бактерицидний настінний, сумка-холодильник переносний, сумка лікаря (медсестри), молоточок неврологічний, апарат для вимірювання кров’яного тиску, медична вимірювальна стрічка)

Розмір бюджетного призначення та  обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі – 265 000,00грн. з ПДВ – розрахунок очікуваної вартості  товару здійснювався  на підставі моніторингу ринкових цін

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

Ліхтарик медичний діагностичний

 1. Призначення:
Призначення: Відповідність з посиланням на сторінку технічної документації Кількість
Ліхтарик медичний діагностичний призначений локального освітлення при діагностичних процедурах та при медичних оглядах очей, ротової та вушної порожнини тощо.   28
 1. Загальні відомості :
Загальні відомості Ступінь інформації Дані приладу
1. Фірма виробник обладнання вказати  
2. Країна-виробник вказати  
3. Модель вказати  
4. Гарантійний термін експлуатації не менше 12 місяців  
 1. Комплектація :
Найменування Кількість Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації
1. Ліхтарик медичний діагностичний 1 шт.  
2. Інструкція з використання 1 шт.  
 1. Технічні параметри:
Найменування Значення Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації
1. Тип ліхтарика медичний, діагностичний, портативний  
2. Джерело світла Світлодіод  
3. Живлення від 2 акамуляторів або батарей типу ААА наявність  
4. Повинен мати на корпусі позначення діаметру зіниць наявність  
5. Повинен мати довідкову лінійку на 5 см з кроком 1мм наявність  
6. Матеріал алюмінієвий сплав  
7. Довжина ліхтарика не менше 120 мм  
8. Діаметр ліхтарика не менше Ø12 мм  
9. Вага ліхтарика (з батарейками) не більше 50 г  
 1. Інші умови:
Документи на прилад Вимога Відповідність
1. Декларація відповідності Технічному регламенту щодо медичних виробів затвердженого ПКМУ № 753 від 2 жовтня 2013 Надати копію
2. Проведення монтажних, сервісних робіт фахівцями постачальника, уповноважених виробником або офіційним представником виробника (надати оригінал листа виробника або його офіційного представника) Надати копію
3. Оригінал або копія гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі. Надати копію

 

Фетальний монітор з контролем фізіологічних параметрів матері

Кількість  – 1 шт

Загальні відомості
Параметр Ступінь інформації Дані приладу, заповнюється Учасником
1. Фірма виробник обладнання зазначити
2. Країна-виробник зазначити
3. Модель зазначити
4. Гарантійний термін експлуатації зазначити (повинно бути

не менше 24 місяців)

Медико-технічні вимоги
Найменування характеристик та функцій Вимога Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації
1 Вимоги до електроживлення монітора:
Напруга електроживлення 100-240 В
Частота електроживлення 50 Гц
Споживана потужність не більше 100 ВА
Ємність вбудованого акумулятора не менше 4000 мА/год
Тривалість роботи від вбудованого акумулятора не менше 2 годин
2 Вимоги до габаритних розмірів та маси монітора:
Габаритні розміри (ДхШхВ) не більше 350х300х100 мм
Вага не більше 6 кг
3 Вимоги до дисплея:
Тип екрану кольоровий сенсорний
Довжина діагоналі не менше 12 дюймів
Розподільча здатність не гірше 800х600
Регулювання кута нахилу дисплею наявність
4 Вимоги до вбудованого принтера:
Ширина термопаперу не менше 150 мм
Режими друку не гірше: друк в реальному часі, друк в режимі стоп-кадр
Швидкість друку в наявності: 1 см/хв, 2 см/хв, 3 см/хв
6  
Моніторинг частоти серцевих скорочень двох плодів (ЧССп1 і ЧССп2) наявність
Робочий режим імпульсно-хвильовий
Робоча частота не гірше 1 МГц ±1%
Діапазон вимірювання ЧССП не гірше 50 – 210 уд./хв
Похибка вимірювання ЧССП не гірше ±1 уд/хв
Інтенсивність вихідного пучка не більше 10 мВт/см2
Функція налаштування гучності частоти серцевих скорочень плода наявність
Функція зміщення ЧССП при спостереженні двійні наявність
7 Вимоги до вимірювання скорочувальної активності матки:
Моніторинг скорочувальної активності матки наявність
Діапазон вимірювання TOCO не гірше 0 – 100
Нелінійна похибка вимірювання TOCO не гірше ±8%
Функція обнуління ТОСО наявність
8 Вимоги до вимірювання параметрів матері:
Вибір відведень ЕКГ не гірше стандартні 3 або 5 відведень
Діапазон вимірювання ЧСС не гірше 15-300 уд/хв
Похибка вимірювання ЧСС ± 1% або ± 1 уд/хв, залежно від того, що більше
Підсилення сигналу ЕКГ не гірше 2.5 мм/мВ, 5 мм/мВ, 10 мм/мВ , 20 мм/мВ, АВТО
Швидкість розгортки сигналу ЕКГ не гірше 12.5, 25, 50 мм/с
Коефіцієнт ослаблення синфазного

сигналу (CMRR)

не менше 105dB
АЧХ в діагностичному режимі не гірше 0.1~130Гц
АЧХ в режимі моніторингу не гірше 0.5~40Гц
АЧХ в операційному режимі не гірше 1~20Гц
Метод вимірювання частоти дихання трансторакальний імпеданс
Діапазон вимірювань частоти дихання не гірше 7 -120 дих/хв
Похибка вимірювань частоти дихання ±1дих/хв або 1%, в залежності від того, що більше
Діапазон вимірювань температури не гірше 30-45℃
Похибка вимірювань температури не гірше ±0.1℃
Метод вимірювання НІАТ осцилометрія
Режим вимірювання НІАТ Не гірше ручний, автоматичний
Вимірюваний тиск Систолічний , діастолічний та середній
Захист від надлишкового тиску наявність
Діапазон вимірювань SpO2 не гірше 1-100%
Похибка вимірювань  SpO2   в діапазоні 70-100% не гірше  ±3%
Діапазон вимірювань частоти пульсу від датчика SpO2 не гірше  25 – 240 уд/хв
9 Інші функціональні вимоги:
Автоматичний режим підрахунку рухів плода наявність
Ручний режим підрахунку рухів плода наявність
Налаштування чутливості підрахунку рухів плода в автоматичному режимі наявність
Аналіз даних КТГ Наявність аналізу за шкалою Фішера та Кребса
Демонстраційний режим наявність
Режим відображення інформації на екрані даних плоду наявність, відображення графічних сигналів ЧССп та ТОСО, відображення цифрових значень ЧССп, ТОСО
Режим відображення інформації на екрані великим шрифтом наявність, відображення цифрових значень ЧССп, ТОСО
Режим відображення інформації на екрані даних параметрів плоду та параметрів матері одночасно наявність, відображення графічних сигналів ЧССп, ТОСО та ЕКГ, SpO2; відображення цифрових значень ЧССп, ТОСО та фізіологічних параметрів матері
Підключення до центральної системи моніторингу можливість
Звукова та світлова системи тривоги наявність
Налаштування гучності сигналу кнопок наявність
Налаштування яскравості екрану наявність
Роз’єм мережі (Network/LAN) наявність
USB порт наявність
Друк на зовнішньому лазерному принтері можливість
Типи тривог в наявності: фізіологічні тривоги, технічні тривоги
Рівні тривог в наявності: високий рівень, середній рівень, низький рівень
Зручна ручка для перенесення наявність
10 Вимоги до комплектації (не гірше):
Інструкція з експлуатації українською мовою 1 шт.
Монітор фетальний (основний блок) 1 шт.
Датчик ЧСС плода 1 1 шт.
Датчик ЧСС плода 2 1 шт.
Датчик ТОСО 1 шт.
Маркер руху плода 1 шт.
Ремінь 3 шт.
Кабель ЕКГ 1 шт.
Електроди ЕКГ 1 комплект
Манжета НІАТ для дорослих 1 шт.
Температурний датчик 1 шт.
Датчик SpO2 1 шт.
Термопапір 1 шт.
Гель ультразвуковий 1 шт.
Провід вирівнювання потенціалів 1 шт.
Шнур живлення 1 шт.
Комплектація монітора акустичним стимулятором пробудження плода можливість
Інші вимоги до документації
Документ Вимога Відповідність
1. Декларація відповідності та сертифікат відповідності технічному регламенту медичних виробів Надати копію
2. Проведення монтажних, сервісних робіт фахівцями постачальника, уповноважених виробником або офіційним представником виробника (надати оригінал листа виробника або його офіційного представника) Надати копію
3. Оригінал або копія гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі. Надати копію

Монітор пацієнта

  Призначення: Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації Кількість, шт
Монітор пацієнта повинен бути призначений для вимірювання фізіологічних параметрів, таких як: насичення артеріальної крові киснем (SpO2), частота пульсу та неінвазивний артеріальний тиск. 1
Монітор пацієнта повинен бути призначений для вимірювання фізіологічних показників у дорослих, дітей та новонароджених.
 1. Загальні відомості :
Загальні відомості Ступінь інформації Дані приладу
1. Фірма виробник обладнання вказати
2. Країна-виробник вказати
3. Модель вказати
4. Гарантійний термін експлуатації не менше 24 місяців
 1. Комплектація :
Найменування Кількість Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації
1 Монітор пацієнта 1 шт.
2 Шнур живлення 1 шт.
3 Провід вирівнювання потенціалів 1 шт.
4 Датчик SpO2 для дорослих 1 шт.
5 Манжета НІАТ для дорослих пацієнтів 1 шт.
6 Трубка НІАТ 1 шт.
7 Інструкція з експлуатації 1 екземпляр
 1. Технічні параметри:
Найменування Кількість Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації
1 Вимоги до живлення монітора:
Напруга живлення, В~ 100-240
Частота, Гц 50
Споживана потужність, ВА не більше 40
Тривалість роботи від в акумулятора, год не менше 12
2 Вимоги до маси монітора:
Вага, кг не більше 2
3 Вимоги до дисплею:
Діагональ дисплею, дюймів не менше 6
Тип дисплея кольоровий
4 Вимоги до вимірювання SpO2:
Діапазон вимірювань SpO2, % не гірше від 0 до 100
Похибка вимірювання SpO2, % не гірше ±3%
5 Вимоги до вимірювання частоти пульсу:
Діапазон вимірювання частоти пульсу від датчик SpO2, уд/хв не гірше від 20 до 240
Діапазон вимірювання частоти пульсу від датчик НІАТ, уд/хв не гірше від 40 до 240
6 Вимоги до вимірювання неінвазивного артеріального тиску:
Метод вимірювання автоматичний осциластистичний
Режим вимірювання  ручний
Вимірювання систолічного, діастолічного і середнього артеріального тиску наявність
7 Інші вимоги
Пам’ять монітора не менше 50 наборів даних
Вибір типу пацієнта окремою кнопкою на панелі управління наявність
Ручка для перенесення наявність
 1. Інші умови:
Документи на прилад Вимога Відповідність
1 Декларація відповідності та сертифікат відповідності технічному регламенту медичних виробів Надати копію
2 Проведення монтажних, сервісних робіт фахівцями постачальника, уповноважених виробником або офіційним представником виробника (надати оригінал листа виробника або його офіційного представника) Надати копію
3 Оригінал або копія гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі. Надати копію

 Кушетка процедурна

п/п

Найменування Одиниця

виміру

Кількість Примітка
1 Кушетка процедурна з регулюємим підголівником КРП шт. 6 Кушетка процедурна з регулюємим підголівником КРП використовується в медичних закладах для розміщення пацієнтів при лікувальному огляді і виконанні різних процедур.

 

№ п/п Опис вимог Наявність функції або величина параметра за технічним завданням Відповідність

(так/ні)

 1. Технічні характеристики
1.1 Довжина 1900±10 мм

 

1.2 Ширина 580±10 мм
1.3 Висота 550±10 мм
1.4 Комплектація Ложе кушетки – 1шт.

Ніжка до кушетки – 2 шт.

Комплект метизів для кріплення ніг – 1шт.

Інструкція із застосування – 1шт.

1.5 Матеріал каркасу Кушетка являє собою розбірну конструкцію, виконану з профільної металевої труби.
1.6 М’яке покриття Зверху до каркасу кріпиться ДСП, оббите дерматином з м’якою підкладкою із поролону.
1.7 Підголівник Підголівник, оббитий дерматином, який може регулюватися за кутом нахилу до основи.
1.8 Фарбування Каркас кушетки пофарбований порошковою фарбою, що має високу міцність і зносостійкість.
1.9 Маса виробу Не більше 30  кг
1.10 Навантаження, що допускається До 150 кг
1.11 Виробництво Україна

 Столик інструментальний

п/п

Найменування Одиниця

виміру

Кількість Примітка
1 Столик інструментальний

 

шт. 8 Столик використовується в медичних закладах для розміщення хірургічних інструментів, матеріалів і медикаментів в перев’язувальних та операційних.

 

№ п/п Опис вимог Наявність функції або величина параметра за технічним завданням Відповідність

(так/ні)

 1. Технічні характеристики
1.1 Довжина 655±10 мм
1.2 Ширина 475±10 мм
1.3 Висота 905±10 мм
1.4 Розмір полиці 570±10 х 420±10 мм
1.5 Комплектація Стійка – 2 шт.

Рамка металева (під скло, нержавіючу сталь або

пофарбований метал) – 2 шт.

Скляна полиця (полиця з нержавіючої сталі) – 2 шт.

Гвинт 8х50 в потай – 8 шт.

Гайка М8 ковпачкова – 8 шт.

Шайба М8 – 8 шт.

Гумова прокладка під скло – 8 шт.

Колесо пластикове – 4 шт.

Інструкція із застосування – 1 шт.

1.6 Технічні параметри Столик являє собою конструкцію, виконану з уніфікованих елементів. На стійках, з’єднаних рамками, встановлені дві полиці. Столик має колеса, які роблять можливим його переміщення.
1.7 Маса виробу Не більше 14  кг
1.8 Навантаження, що допускається До 15 кг
1.9 Виробництво Україна

Крісло-каталка для перевезення хворих

Найменування Одиниця

виміру

Кількість Примітка
Крісло-каталка для перевезення хворих

 

шт. 1 Крісло-каталка для перевезення хворих використовується в медичних закладах для транспортування пацієнта в сидячому положенні.

 

№ п/п Опис вимог Наявність функції або величина параметра за технічним завданням Відповідність

(так/ні)

 1. Технічні характеристики
1.1 Довжина 760±10
1.2 Глибина 935±10 мм
1.3 Висота 960±10 мм
1.4 Сидіння 450 ±10 х 460±10 мм
1.5 Комплектація Крісло в зборі – 1 шт.

Інструкція із застосування – 1 шт.

1.6 Каркас Крісло являє собою суцільнометалевий зварний каркас, виконаний з металевої труби.
1.7 Колеса Крісло встановлено на велосипедні та гумові колеса.
1.8 Сидіння, підлокітники До каркаса кріпиться сидіння і підлокітники, оббиті вінілісшкірою з поролоном.
1.9 Ручки У задній частині крісла є ручки для транспортування пацієнта.
1.10 Маса візка з панеллю Не більше 35  кг
1.11 Виробництво Україна

Стіл пеленальний

п/п

Найменування Одиниця

виміру

Кількість Примітка
1 Стіл пеленальний шт. 4 Стіл пеленальний використовується для розміщення на ньому новонародженої дитини при проведенні санітарної обробки, огляду, сповивання та інших процедур в дитячих кімнатах пологового та післяпологового відділень пологових будинків, медичних закладів.

 

№ п/п Опис вимог Наявність функції або величина параметра за технічним завданням Відповідність

(так/ні)

 1. Технічні характеристики
1.1 Довжина ложа 980±10 мм
1.2 Глибина ложа 770±10 мм
1.3 Висота 960±10 мм
1.4 Комплектація Ложе – 1шт.

Задня частина ложі – 1 шт.

Боковини ложі – 2шт.

Перемичка – 1шт.

Стійка металева – 2шт.

Болт М8х50 з квадратним підголовником – 4шт.

Гайка М8 – 4шт.

Шайба М8 – 4шт.

Шуруп 4х40 – 9шт.

Конфірмат – 11шт.

Ключ шестигранний ф 4 під конфірмат – 1 шт.

Заглушка на конфірмати ф10 (біла) – 11шт.

Схема складання – 1 шт.

Інструкція із експлуатації – 1 шт.

1.5 Матеріал каркасу Стіл являє собою розбірну конструкцію, виконану з профільної металевої труби, встановлену на чотири опори. Опори у свою чергу встановлені на пластикові заглушки.
1.6 Ложе До верхньої частини столика кріпиться ложе з бортиками із ламінованого ДСП.
1.7 Фарбування Каркас столу пофарбований порошковою фарбою, що має високу міцність і зносостійкість.
1.8 Маса виробу Не більше 35 кг
1.9 Навантаження, що допускається До 12 кг
1.10 Виробництво Україна

 Ширма для кабінетів і палат двосекційна 

п/п

Найменування Одиниця

виміру

Кількість Примітка
1 Ширма для кабінетів і палат двосекційна  шт. 13 Ширма для кабінетів і палат використовується для відділення робочих зон в кабінетах і палатах медичних закладів.

 

№ п/п Опис вимог Наявність функції або величина параметра за технічним завданням
 1. Технічні характеристики
1.1 Габаритні розміри 1810±10х1480±10х520±10 мм
1.2 Комплектація Стійка Т-образна подвійна– 1 шт.

Стійка – 1 шт.

Перемичка до тканини – 4 шт.

Тканина (полотно) – 2 шт.

Гвинт  М6х30 – 8 шт.

Колесо Ф40 – 2 шт.

Інструкція із застосування – 1 шт.

1.3 Конструкція Ширма являє собою збірну конструкцію, виконану з уніфікованих елементів (металевий профіль). На вертикальних стійках, з’єднаних перемичками, натягується полотно. Стійки між собою з’єднуються петлями, що робить можливим встановлення ширми в необхідне положення без порушення цілісності. Ширма має колеса, завдяки яким її можна переміщувати.
1.4 Вага ширми Не більше 8  кг
1.5 Виробництво Україна

Шафа медична

п/п

Найменування Одиниця

виміру

Кількість Примітка
1 Шафа медична шт. 1 Шафа медична використовується в медичних закладах для розміщення інструментів, матеріалів і медикаментів в перев’язувальних, операційних та ін.

 

№ п/п Опис вимог Наявність функції або величина параметра за технічним завданням Відповідність

(так/ні)

 1. Технічні характеристики
1.1 Довжина 500±10 мм

 

1.2 Глибина 400±10 мм
1.3 Висота 1610±10 мм
1.4 Розмір полиці довжина – 500 ± 10 мм

ширина – 355 ± 10 мм

1.5 Комплектація Боковина шафи – 2шт.

Задня стінка шафи – 1шт.

Двері шафи – 1шт.

Двері сейфа – 1шт.

Полиця шафи – 3шт.

Полиця сейфа – 1шт.

Верхня кришка шафи – 1шт.

Нижня полиця шафи – 1шт.

Скло на двері шафи – 1шт.

Комплект метизів для складання шафи – 1шт.

Інструкція із застосування- 1шт.

Схема складання шафи – 2шт.

1.6 Конструкція Шафа являє собою металеву конструкцію, виконану з уніфікованих елементів. В нижній частині шафи розміщений металевий сейф. У верхній частині шафи є дві полиці та дверцята з замком.
1.7 Маса виробу Не більше 40  кг
1.8 Навантаження, що допускається на полицю До 30 кг
1.9 Виробництво Україна

Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-75м – 4 шт

Характеристика ОБН-75м Відповідність Так/НІ
Тип кріплення: Настінний опромінювач  
Комплект постачання Опромінювач в зборі – 1 шт.

Інструкція із застосування – 1 шт.

 
Джерело випромінювання Лампа бактерицидна ТUV 30W  
Середня тривалість горіння лампи, год  9000  
Напруга

електроживлення, В

220  
Частота, Гц 50  
Потужність, що споживається, ВА

не більше

100  
Клас захисту по ГОСТ

12.2.025-76

Клас 1 тип Н  
Габаритні розміри,мм 930±10 х 50±5 х 70±5  
Маса, кг, не більше 4  
Гарантія, місяців 12  

Сумка-укладка  медсестри (фельдшера) СУМ  – 5 шт

Найменування параметру Відповідність
Призначення :

Сумка-укладка медсестри (фельдшера)СУМ призначена для розміщення, та переносу функціональних комплектів, медичного інструментарію,  перев’язочних матеріалів, кровоспинних засобів, виробів для ін’єкцій, які входять  до складу наборів для лікарів загальної практики, фельдшерських наборів, наборів медсестр, та лікаря-терапевта і т.д.

Конструкція:

Напівжорстка конструкція, прямокутної форми.
Сумка-укладка  повинна мати не менше 4-х зовнішніх відділів, один з них повинен бути придатне для зберіганню документів. Кожен відділ окремо закривається стрічкою типу «блискавка». Сумка повинна мати можливість широко розкриватися для швидкого та  зручного  доступу  до вмісту  сумки.

Для переноски  сумки  в  руках повинно бути передбачена  пластмасова ручка, а також  повинна  мати довгий  плечовий  ремінь для  зручного переносу.

Габаритні розміри:

Висота – 250 мм.

Довжина – 350 мм.

Ширина – 170 мм

Внутрішня поверхня сумки:
повинна мати підкладкову тканину, яка пристосована для дезінфекції
Зовнішня поверхня сумки:
повинна  бути з  тканина з вологостійким покриттям

 

Сумка-холодильник переносний СХП-01 – 4 шт

Найменування параметру Відповідність
Призначення :

Сумка-холодильник СХП-01приназначена для зберігання та транспортування  різних препаратів, сироватки , та вакцин.

 

Наявність акумуляторів  холоду:

Повинно бути  2 шт. по 200мл (багаторазового призначення) які  гарантують необхідність температурного режиму при перевезенні

та зберіганні вакцин та сироватки.

Конструкція:
Сумка-холодильник  виготовлена з пластику, жорстка конструкція, подвійний корпус.Повинна бути  довга  ручка  для  зручного переносу  на  плечі
Габаритні розміри:

Висота – 180 мм

Довжина – 280 мм

Ширина – 210 мм

Внутрішній об’єм:
корисний об’єм сумки- холодильникаСХП-01 – 4,5 л.
Внутрішня поверхня сумки:
повинна бути пристосована для дезінфекції
Зовнішній матеріал сумки:

Матеріал верха (чехол)-  вологостійка тканина;

Повинен бути пристосований для дезінфекції

Молоточок неврологічний

п/п

Найменування Одиниця

виміру

Кількість
1 Молоточок неврологічний шт. 26

 

1. Наявність Декларації про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів
2. Наявність Сертифікату
3. Гарантійний лист від виробника товару, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару

в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни. Гарантійний лист повинен включати найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі.

 Апарат для вимірювання кров’яного тиску (сфігмоманометр) три манжети

Відповідність (так/ні)
Апарат для вимірювання кров’яного тиску (сфігмоманометр) три манжети

–          3 шт

1 Повинен бути  для виміру артеріального тиску. так
2 Повинен бути типу вимірювання механічний. так
3 Повинен мати у комплекті:

–     Манометр;

–     Манжети 3 шт;

–     Пневматичний нагнітач;

–     Стетоскоп з пласкою головкою ;

–     Інструкцію з використання;

–     Гарантійний талон;

–     Сумка-чохол.

так
4 Повинен мати три манжети: стандартна (на передпліччя) 52х14 см, мала (дитяча, на передпліччя) 35х11 см та велика (на ногу або на передпліччя) 76,5х22 см.
5 Повинен мати діапазон вимірювання на манометрі від 0 до 300 мм. рт. ст. так
6 Повинен мати точність ±3мм рт. ст. так
7 Повинен мати ціну поділки 2 мм. рт. ст. так
8 Повинен мати швидкість скидання повітря 2-3 мм рт. ст. так
9 Повинен мати час скидання повітря: за 10с скидається з 260мм до 15 мм. так
10 Повинен мати час нагнітання повітря: за 10с нагнітається до 260мм. так
11 Повинен мати вагу у повному комплекті не більше 0,9 кг. так
12 Повинен бути для багаторазового використання. так

Медична вимірювальна стрічка – 12шт

Діапазон вимірювання 0~205cм
Дискретність 1мм
Шкали Шкала для вимірювання лінійних розмірів та

Шкала для вимірювання окружностей

Розміри у складеному стані Діаметр 70 мм, висота 22 мм
Вага 55 г
Температура зберігання -25…65°С
Температура використання 10…40°С

 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Індентифікатор закупівлі – UA-2021-09-28-001939-c

Предмет закупівлі: 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (НК 024:2019 – 37645 Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення, цифрова)

Розмір бюджетного призначення та  обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі – 4 322 000,00 грн. з ПДВ – розрахунок очікуваної вартості  товару здійснювався  на підставі моніторингу ринкових цін

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО РЕНТГЕНДІАГНОСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ НА 2 РОБОЧІ МІСЦЯ З ЦИФРОВИМ ДЕТЕКТОРОМ

№ з/п Характеристики Вимоги Відповідність

(так/ні)

1.      Призначення системи рентгенівської діагностичної
1.1 Обладнання повинне являти собою рентгенівську діагностичну систему для застосування в таких галузях: екстреній медицині, загальній рентгенологічній діагностиці, скелетних та торакальних рентгенологічних дослідженнях відповідність  
2.      Колона
2.1. Поздовжнє переміщення не менш ніж 200 см
2.2. Обертання навколо вертикальної вісі не менш ніж +/-90о
2.3. Розблокування обертання ножною педаллю наявність
2.4. Фіксування положення при обертанні кожні 90 градусів наявність
2.5. Переміщення випромінювача по вертикалі не менш ніж 148 см
2.6. Відстань від випромінювача до підлоги у нижньому положенні не більш ніж 50 см
2.7. Обертання випромінювача навколо горизонтальної вісі не менш ніж +/-150о
2.8. Балансування руху випромінювача противага
2.9. Керування гальмуванням руху випромінювача кнопкове
2.10. Тип виконання руху/гальмування ручне/електромагнітне
2.11. Індикація фокусної відстані та кута косого положення наявність
2.12. Дозиметричний пристрій наявність
3.      Коліматор
3.1. Керування діафрагмою ручне
3.2. Контроль світлового поля електронний таймер
3.3. Контроль фокусної відстані метричний
4.      Стіл
4.1. Еквівалент поглинання (абсорбція) не більше ніж 0,5 мм еквівалент Al
4.2. Розміри деки столу не менш ніж 220 мм х 80 cм
4.3. Повздовжнє переміщення деки столу не менш ніж 80 см
4.4. Поперечне переміщення деки столу не менш ніж 26 см
4.5. Відстань плівка – дека столу не більше ніж 7 см
4.6. Мінімальна висота деки столу від підлоги не більше ніж 53,3 см
4.7. Максимальна висота деки столу від підлоги не менш ніж 85,3 см
4.8. Максимальна вага пацієнта не менш ніж 300 кг
5.      Касетоприймач столу
5.1. Поздовжнє переміщення не менш ніж 57 см
5.2. Відсіюча решітка наявність
5.3. Діапазон формату касет, які можуть використовуватись не менш ніж від 13х18 до 35х43 см
5.4 Керування електромагнітними гальмами Кнопкове
5.5. Іонізаційна камера для автоматичного керування експозицією AEC наявність
6.      Вертикальна стійка
6.1. Вертикальне переміщення касетоприймача не менш ніж 157 см
6.2. Тип руху/гальмування ручне/механічне
6.3. Тип балансування противага
6.4. Відстань від центра касетоприймача до підлоги у нижньому положенні не більш ніж 42 см
6.5. Відстань від центра штатива детектора до підлоги у верхньому положенні не менш ніж 193 см
6.6. Діапазон формату касет, які можуть використовуватись не менш ніж від 13х18 до 35х43 см
6.7. Відсіюча решітка наявність
6.8. Іонізаційна камера для автоматичного керування експозицією AEC наявність
7.      Рентгенівський генератор
7.1. Тип генератора високочастотний
7.2. Частота перетворення не менш ніж 400 кГц
7.3. Пульсація не більше ніж 1 кВ на 100 кВ
7.4. Потужність не менш ніж 50 кВт
7.5. Управління мікропроцесорне
7.6. Діапазон напруги не менш ніж в межах від 40 до 150 кВ
7.7. Крок зміни анодної напруги не більше ніж 1кВ
7.8. Діапазон сили струму не менш ніж в межах від 10 до 600 мА
7.9. Діапазон мАс не менш ніж в межах від 0,1 до 600 мАс
7.10. Діапазон зміни часу експозиції не менш ніж в межах від 1мс до 6100 мс
7.11. Анатомічний режим для органів наявність
7.12. Кількість анатомічних програм не менш ніж 1000
7.13. Найменший показник параметру мАс не більше ніж 0,1 мАс
7.14. Наявність функції самодіагностики Наявність
7.15. Наявність функції захисту рентгенівської трубки від перевантаження наявність
7.16. Наявність режимів роботи:

–      2-крапкова система програмування – кВ-мАс

–      3-крапкова система програмування – кВ-мА-мс

наявність
7.17. Пристрій для автоматичного керування експозицією AEC наявність
7.18. Можливість підключення 4 іонізаційних камер із трьома полями (автоматичне керування експозицією AEC) наявність
8.      Рентгенівський випромінювач
8.1. Максимальна напруга на трубці не менш ніж 150 кВ
8.2. Розмір фокусних плям не гірше ніж 0,6/1,2 мм
8.3 Потужність на фокусах не менш ніж 20/50 кВт
8.4. Теплоємність аноду не менш ніж 300 000 ТО
9.      Цифровий детектор
9.1. Розмір матриці не менше 3040х2540
9.2. Максимальний розмір поля не менше 43х35 см
9.3. Крок пікселя не більше 140мкм
9.4. Щільність не менше 3,5 пар ліній/мм
9.5. Перетворення не менше 14біт
9.6. Вага не більше 3,4 кг
9.7. Тип підключення безпровідний
10.  Робоча станція отримання знімків
10.1. DICOM сумісність наявність
10.2. Зберігання зображень наявність
10.3. Друк зображень наявність
10.4. Наявність функції обробки зображень наявність
10.5. Експорт досліджень  на диски CD /DVD з вбудованою програмою для перегляду та роботи із зображеннями наявність
10.6. Набір додаткових інструментів оператора: зміна яскравості/контрастності зображення, збільшення/переміщення, коллімація наявність
10.7. Використання критеріїв пошуку: ПІБ пацієнта, номер пацієнта, номер дослідження, дата дослідження, вид дослідження наявність
10.8. Зберігання не менше ніж 16 000 рентгенографічних зображень на робочій станції наявність
10.9. Наявність РК-монітора не менше 19 дюймів наявність
11.  Робоча станція лікаря рентгенолога
11.1. Відображення даних на екрані і можливість пост-обробки наявність
11.2. Вимірювання довжини, траєкторії, кута наявність
11.3. Друкування на принтерах DICOM наявність
11.4. Створення CD диска DICOM з вбудованою програмою перегляду наявність
11.5. Тип монітора рідкокристалічний
11.6. Розмір монітора, дюймів не менше ніж 21
11.7. Інтерфейс користувача на українській або російській мовах наявність
12.  Медичний принтер
12.1. Тип принтера компактний, настільний
12.2. Технологія друку прямий термографічний друк
12.3. Формати плівок, що використовуються 20х25 см, 25х30 см, 35х35 см, 35х43 см.
12.4. Тип плівки, що використовується не світлочутлива
12.5. Можливість завантаження плівки при денному освітленні Наявність
12.6. Розрізнювальна здатність не менше ніж 320 крапок на дюйм
12.7. Контрастна роздільна здатність друку не менше ніж 12 біт на піксел
12.8. Продуктивність роботи для плівок формату 35 на 43 см. не менше 75 плівок за годину
12.9. Цикл отримання першої плівки для плівок формату 35 на 43 см не більше ніж 80 секунд
12.10. Наявність 2-х лотків для завантаження плівки в стандартній комплектації Наявність
13.  Комплектація рентген-діагностичного комплексу:
13.1. високочастотний генератор, діагностичний стіл, коліматор, вертикальна стійка, рентгенівський випромінювач, цифровий детектор, робоча станція отримання знімків, робоча станція лікаря рентгенолога, медичний принтер.
14.  Загальні вимоги:
14.1. Ліцензія на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (надати копію діючої Ліцензії)
14.2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати:

завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту

14.3. Учасник повинен мати повноваження від виробника (обов’язково надати відповідні документи від виробника) – гарантійний лист від виробника або його офіційного представника в Україні, підтверджуючий, що учасник спроможний виконати постачання запропонованого обладнання в кількості та строки, що вказані в тендерній документації
14.4. Учасник повинен  надати підтвердження відповідності технічних параметрів обладнання, яке ним пропонується, медико-технічним вимогам тендерної документації, у вигляді офіційної друкованої інформації від виробника або інструкції користувача з посиланням на відповідну сторінку в цих матеріалах
14.5. Гарантійне та пост гарантійне обслуговування повинно виконуватись сертифікованим інженером (надати копію сертифікату інженера)
14.6. Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Індентифікатор закупівлі – UA-2021-01-19-004006-c

Предмет закупівлі: 75240000-0 Послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку (Послуги з охорони об’єктів та громадського порядку)

Розмір бюджетного призначення та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі – 638 488,00 грн. з ПДВ – розрахунок очікуваної вартості  послуг здійснювався  на підставі моніторингу

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

виконавець надає послугу у сфері охорони громадського порядку та безпеки на території Комунального некомерційного підприємства «5-а міська клінічна поліклініка м. Львова»

 Режим надання послуг:

Період надання Назва об’єкту

Комунальне некомерційне підприємство «5-а міська клінічна поліклініка м. Львова»

Години охорони
Робочі дні Вихідні дні
з 26.02.2021 року до 31.12.2021 року включно Один пост охорони 18.00-08.00 Цілодобово

Вимоги до постів:

 • Повна матеріальна відповідальність учасника та відшкодування збитків, нанесених з його вини.
 • Виконавець надає послуги у сфері охорони громадського порядку та безпеки з використанням травматичної або вогнепальної зброї.
 • Послуги у сфері охорони будівель, споруд, приміщень, та матеріальних цінностей згідно з дислокацією.
 • Виконавець надає послуги з охорони громадського порядку та безпеки кваліфікованими працівниками, які мають досвід виконання аналогічних послуг. Можливість негайного реагування – до 5 хвилин групами затримання та підтримка додатковими працівниками охорони 10 чоловік при виникненні ситуацій протиправної поведінки та дій, що набрали великих розмірів, саботажу, озброєного нападу, пожежі та інших надзвичайних обставин (документально підтверджується наявність у учасника працівників відповідної кваліфікації у необхідній кількості (учасник подає виписку з штатного розпису), наявність спеціалізованих транспортних та технічних засобів, а також зброї).
 • Виконавець забезпечує наявність оперативного реагування нарядів груп затримання для підсилення фізичної охорони та підтримання належного громадського порядку на всій території об’єкту (наявність власного сертифікованого (надається копія сертифікату, дійсного на момент розкриття) пульта охорони та не менше 4 власних груп затримання для реагування на сигнали тривоги; дані відомості учасник торгів повинен підтвердити копіями договорів щодо надання послуг кнопки тривожного виклику в м. Львові за останні 2 роки (2019-2020 роки, не менше 2 договорів за кожен рік) та дислокацією груп затримання та пульта охорони в м. Львові).

* У разі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника треба розуміти та читати з додатковим виразом «або еквівалент»

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Індентифікатор закупівлі – UA-2021-03-03-000844-a

Предмет закупівлі: 33750000-2 Засоби для догляду за малюками (Підгузник для дорослих – Прокладка уретральна для лікування сечі у жінок, Дитячий підгузок

Розмір бюджетного призначення та  обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі – 280 000,00 грн. з ПДВ – розрахунок очікуваної вартості  товарів здійснювався  на підставі моніторингу ринкових цін

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій  документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником:

1) Довідка в довільній формі в якій учасник торгів зазначає детальний опис товару, зокрема, відомості про товаровиробника та країну походження.

2) Надати копії документів що засвідчують якість товару, а саме копії свідоцтва про державну реєстрацію МОЗ України з додатками / або копією декларації відповідності (сертифіката відповідності) на товар що пропонується згідно МТВ / чи інший документ, який підтверджує якість запропонованого товару / або лист-пояснення, якщо на даний товар не передбачено вище зазначені документи з посиланням на нормативні акти

3) Спроможність учасника поставити товар повинна підтверджуватись оригіналом(ами) листів авторизації від виробника (у разі якщо товар не виробляється на території України, листом авторизації від представника товаровиробника в Україні) про передачу повноважень на продаж (реалізацію) товару в Україні у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, виданим із зазначенням замовника торгів та номером закупівлі, що опубліковане в Prozorro

4) Гарантійний лист на продаж (реалізацію) товару у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, який наданий на торги, виданим із зазначенням замовника торгів та номером оголошення, що оприлюднена на веб – порталі Prozorro Публічні закупівлі.

6) В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико – технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в МТВ з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

7) Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені (надати гарантійний лист).

8) Упаковка товару повинна бути не пошкоджена.

9) Обов’язкова  наявність в учасника або власного або орендованого автотранспорту для доставки товару. Поставка здійснюється за рахунок постачальника, згідно письмової  заявки замовника протягом одного дня (надати гарантійний лист).

10) Надати заповнену таблицю медико-технічної відповідності, за зразком, вказаним у цьому додатку.

№ п/п Назва Одиниця виміру Кількість
1 Підгузники 6 Junior extra №54(+16кг) упак 38
2 Підгузки для дорослих CLASSIC medium 30 шт упак 42
3 Підгузки для дорослих medium 30 шт упак 35
4 Підгузники для дорослих Extra Plus L 30 шт упак 206
5 Підгузники для дорослих  SLIP Plus XL 14шт упак 14
6 Прокладки урологічні жіночі super 15 шт упак 640
7 Підгузки для дітей junior extra (15-30 кг) 30 шт упак 56
8 Підгузники для дорослих  труси (100-135см) L 30 шт

 

упак 14

МЕДИКО-ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Назва Оди-ниця Кіль-кість Погли-нання вологи Обхват талії Відпо-відність
1. Підгузники дитячі 6 (16+ кг) уп 38 1100 мл. 45-45см
Якісні характеристики

Підгузки мають спеціальну систему еластичних елементів, яка робить підгузник зручним і не сковує рухів дитини.

Спеціальний шар з нетканого матеріалу Quick Dry швидко розподіляє вологу по всій поверхні підгузника і ізолює її від шкіри, забезпечуючи відчуття сухості.

Завдяки “дихаючим” матеріалам, з яких зроблений підгузник, можливість появи попрілостей на шкірі дитини зводиться до мінімуму, а застосування нетканого матеріалу в бічних частинах підгузника дозволило в 5 разів збільшити повітропроникність.

Широкі і довгі застібки-липучки багаторазового застосування і еластичний поясок забезпечують максимальне прилягання підгузника до тіла дитини.

Висока вбираність підгузника.

Підгузки безпечні і гіпоалергенні: вони не містять латексу і хлору, протестовані дерматологами. Екстракт зеленого чаю має протизапальну і антисептичну дію, а також призупиняє розвиток неприємних запахів.

2. Підгузки для дорослих CLASSIC medium 30 шт упак 42 2200г 75-110см
Якісні характеристики

– Технологія “нейтралізації” запаху,

– зовнішній шар підгузника із “дихаючого матеріалу”,

– захисні бар”єри запобігають протіканняю з боків;

– система індикації наповнення для визначення часу заміни підгузника;

– гіпоалергенні;

–  поглинання вологи-  2200г;

– обхват талії — 75-110см; 30шт в упаковці

3. Підгузники для дорослих Slip Plus Medium №30 упак 35 2100 мл 73-122 см
Якісні характеристики

Для захисту при нетриманні від середньої до дуже тяжкого ступеня. Мають бути зручні і надійні у використанні як для активних людей, так і для лежачих хворих.

Подвійний всмоктуючий шар з інноваційною технологією FeelDry забезпечує швидке вбирання, чудове утримання рідини і неперевершену сухість.

Унікальна зона для кріплення застібок дозволяє фіксувати їх стільки разів, скільки необхідно, не пошкоджуючи поверхню підгузника. Індикатор наповнення полегшує догляд, допомагаючи визначити необхідність заміни підгузника.

Особливості

• Технологія FeelDry забезпечує неперевершену сухість, завдяки швидкому поглинанню та ефективному утриманню рідини.

• Анатомічна форма: забезпечує щільне облягання, комфорт і захист від протікань.

• Унікальна зона для кріплення застібок: дозволяє фіксувати їх стільки разів, скільки необхідно.

• Еластичний пояс Flexifit: для щільного прилягання до тіла.

• Індикатор наповнення: допомагає визначити необхідність заміни підгузника.

• Вертикальні бар’єри: для максимального захисту від протікань

4. Підгузники для дорослих Extra Plus L 30 шт упак 206 2794мл 115-155см
Якісні характеристики

Поглинаюча властивість не менше 2750г.

Розмір талії 115 – 155 см.

Для  нерухомих та обмежено рухомих людей із середніми та важкими ступенями нетримання сечі та калу.

З технологією нейтралізації запаху.

Зовнішній дихаючий шар повинен пропускати повітря. З захисними бар`єрами для запобігання протікання з боків.

Повинна бути система подвійної індикації (подвійна стрічка на целюлозній основі зовнішньої частини підгузника) наповнення для визначення часу заміни підгузника. Упаковка товару не повинна бути пошкодженою.

5. Підгузники для дорослих  SLIP Plus XL 14шт уп 14   2959 мл 120-170 cм
Якісні характеристики

Анатомічна форма, технологія “нейтралізації” запаху, не викликають подразнень, без латексу, гіпоалергенні, захист шкіри від перегрівання та попрілості.

Для  нерухомих та обмежено рухомих людей із середніми та важкими ступенями нетримання сечі та калу.

З технологією нейтралізації запаху.

Зовнішній дихаючий шар повинен пропускати повітря. З захисними бар`єрами для запобігання протікання з боків.

Повинна бути система подвійної індикації (подвійна стрічка на целюлозній основі зовнішньої частини підгузника) наповнення для визначення часу заміни підгузника.

6. Прокладки урологічні жіночі super 15 шт упак 640
Якісні характеристики

Поглинаючий шар анатомічної форми з целюлозної пульпи з суперабсорбентом;

– ізоляційний шар з паропроникного ламінату по всій поверхні;

– бокові оборки мають запобігати витіканню;

– поглинальна властивість має бути не менше 800г;

– мають систему “нейтралізації запаху”;

– мають клеючу зону для фіксації до білизни, 15штук в упаковці;

– термін придатності не менше 60місяців.

7. Підгузки для дітей junior extra (15-30 кг) 30 шт упак 56 1100мл
Якісні характеристики

Підгузки для дітей з проблемою нетримання сечі і калу. Поглинаючий вкладиш із целюлозної пульпи з суперабсорбентом. Розподільний шар (EDS) зеленого кольору. Бічні волани уздовж поглинаючого вкладиша з еластичною пряжею, що запобігають витіканню в області промежини. Гумки в поясі ззаду підгузка. Дві еластичні застібки-липучки для багаторазового закриття. Кольорова фронтальна стрічка для багаторазового кріплення застібок-липучок. Індикатор: жовтий індикатор – клейовий, змінює колір під впливом рідини на зелений. Ізолюючий шар – паропроникний ламінат у центральній частині, нетканий матеріал у районі стегон. Термін придатності не менше 60місяців.

8. Підгузники для дорослих  труси (100-135см) L 30 шт упак 14 1010мл 100-135см .
Якісні характеристики

Одноразові поглинаючі труси, які одягають і носять як звичайну білизну. Призначені для пацієнтів з легким і середнім ступенем нетримання сечі. Їх можуть використовувати чоловіки і жінки.

Підгузник виготовлений з м’якого нетканого матеріалу, що пропускає повітря.

Підгузник виготовлений з м’якого нетканого матеріалу, що пропускає повітря.

Подвійний поглинаючий шар целюлозно-волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП).Завдяки подвійному поглинаючому шару з суперабсорбентом рідина швидко вбирається і надійно утримується всередині підгузника, забезпечуючи комфорт | сухість.

Розпушена целюлоза з оптимальним розподілом суперабсорбента дозволяє волозі рівномірно розподілятися усередині підгузника та не скупчуватися в одному місці.

Внутрішня поверхня підгузника, що контактує зі шкірою, виконана з проникного нетканого матеріалу, залишається сухою протягом усього періоду використання.

Мають вологонепроникну зовнішню поверхню.

Високі вологонепроникні бар’єри з боків підгузника запобігають протіканню сечі.

Наявність 3-х м’яких еластичних резинок в зоні анатомічних виїмок забезпечують більш щільне прилягання в області промежини.

Мають анатомічну форму

Еластичні гумки по всій окружності талії і стегон забезпечують щільне прилягання до тіла і комфорт.

Бокові шви розриваюься для більш зручної заміни підгузника.

Система нейтрализації запаху Odour Neutralizer.

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Індентифікатор закупівлі – UA-2021-09-15-000006-c

Предмет закупівлі: 33750000-2: Засоби для догляду за малюками (Пелюшки гігієнічні, Підгузки для дорослих, Підгузники для дорослих труси, Підгузки для дітей)

Розмір бюджетного призначення та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі – 765 000,00 грн. з ПДВ – розрахунок очікуваної вартості  товарів здійснювався  на підставі моніторингу ринкових цін

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

Назва Оди-ниця Кіль-кість Погли-нання вологи Обхват талії Відпо-відність
1. Підгузники дитячі 5 (12-25кг) 58шт упак 30 800мл (ретенція 370г) Довжина 500мм, Ширина 400мм
Якісні характеристики

Для дітей вагою 12-25кг.

– поглинальна  здатність не менше 800 мл. (ISO 15621-2002) (ретенція NAFC 370 г – утримування вологи);

– повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів;

– повинні мати анатомічну форму;

– внутрішня поверхня має бути виготовлена з поглинаючого матеріалу;

– Шар (EDS) білого або зеленого кольору

– Еластичні вушка у задній частині підгузка

–  повинні мати вологонепроникні бар’єри для попередження протікання;

–  Ізоляційний шар – паропроникний ламінат в центральній частині, нетканий матеріал в області стегон.

–  Дві застібки у вигляді нееластичних липучок для багаторазового кріплення. Кольорова передня стрічка для багаторазового кріплення липучок.

–  повинні мати еластичну вставку на поясі;

–  не містять латексу;

– Клейовий індикатор жовтого кольору, що змінює колір на зелений під впливом рідини.

– Ширина вбирної основи тильна частина-промежина-передня частина 120-90-120[мм]

– Довжина вбирної основи  400[мм]

2. Підгузники 6 Junior extra №54(+16кг) упак 108 890мл (ретенція 460г) Довжина 555мм, Ширина 430мм
Якісні характеристики

Для дітей вагою 16+кг

– поглинальна  здатність не менше 890 мл. (ISO 15621-2002) (ретенція NAFC 460 г – утримування вологи);

– повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів;

– повинні мати анатомічну форму;

– внутрішня поверхня має бути виготовлена з поглинаючого матеріалу;

– Шар (EDS) білого або зеленого кольору

– Еластичні вушка у задній частині підгузка

–  повинні мати вологонепроникні бар’єри для попередження протікання;

–  Ізоляційний шар – паропроникний ламінат в центральній частині, нетканий матеріал в області стегон.

–  Дві застібки у вигляді нееластичних липучок для багаторазового кріплення. Кольорова передня стрічка для багаторазового кріплення липучок.

–  повинні мати еластичну вставку на поясі;

–  не містять латексу;

–  Клейовий індикатор жовтого кольору, що змінює колір на зелений під впливом рідини.

– Ширина вбирної основи тильна частина-промежина-передня частина 120-90-120[мм]

– Довжина вбирної основи  430 [мм]

3 Підгузки для дорослих S 14 шт упак 252 2010 мл 50-90 см
Якісні характеристики

Упаковки по 14 шт Анатомічна форма, технологія “нейтралізації” запаху, не викликають подразнень, без латексу, гіпоалергенні, захист шкіри від перегрівання та попрілості.

4 Підгузники для дорослих M Extra Plus 30шт упак 100 2400г 80-125см
Якісні характеристики

Поглинаюча властивість не менше 2400г.

Розмір талії 80 – 125 см.

Для  нерухомих та обмежено рухомих людей із середніми та важкими ступенями нетримання сечі та калу.

З технологією нейтралізації запаху.

Зовнішній дихаючий шар повинен пропускати повітря. З захисними бар`єрами для запобігання протікання з боків.

Повинна бути система подвійної індикації (подвійна стрічка на целюлозній основі зовнішньої частини підгузника) наповнення для визначення часу заміни підгузника. Упаковка товару не повинна бути пошкодженою.

Упаковка  по 30 шт

5 Підгузки для дорослих CLASSIC medium 30 шт упак 200 2200г 75-110см
Якісні характеристики

– Технологія “нейтралізації” запаху,

– зовнішній шар підгузника із “дихаючого матеріалу”,

– захисні бар”єри запобігають протіканняю з боків;

– система індикації наповнення для визначення часу заміни підгузника;

– гіпоалергенні;

–  поглинання вологи-  2200г;

– обхват талії — 75-110см; 30шт в упаковці

6

 

Підгузники для дорослих L Extra Plus 30 шт упак 540 2794мл 115-155см
Якісні характеристики

Поглинаюча властивість не менше 2750г.

Розмір талії 115 – 155 см.

Для  нерухомих та обмежено рухомих людей із середніми та важкими ступенями нетримання сечі та калу.

З технологією нейтралізації запаху.

Зовнішній дихаючий шар повинен пропускати повітря. З захисними бар`єрами для запобігання протікання з боків.

Повинна бути система подвійної індикації (подвійна стрічка на целюлозній основі зовнішньої частини підгузника) наповнення для визначення часу заміни підгузника. Упаковка товару не повинна бути пошкодженою.

Упаковка  по 30 шт

7 Підгузники для дорослих Plus ХL 14 шт упак 324   2959 мл 120-170 cм
Якісні характеристики

Упаковки по 14 шт Анатомічна форма, технологія “нейтралізації” запаху, не викликають подразнень, без латексу, гіпоалергенні, захист шкіри від перегрівання та попрілості.

Для  нерухомих та обмежено рухомих людей із середніми та важкими ступенями нетримання сечі та калу.

З технологією нейтралізації запаху.

Зовнішній дихаючий шар повинен пропускати повітря. З захисними бар`єрами для запобігання протікання з боків.

Повинна бути система подвійної індикації (подвійна стрічка на целюлозній основі зовнішньої частини підгузника) наповнення для визначення часу заміни підгузника.

8 Підгузки для дітей junior extra (15-30 кг) 30 шт упак 48 1100мл
Якісні характеристики

Підгузки для дітей з проблемою нетримання сечі і калу. Поглинаючий вкладиш із целюлозної пульпи з суперабсорбентом. Розподільний шар (EDS) зеленого кольору. Бічні волани уздовж поглинаючого вкладиша з еластичною пряжею, що запобігають витіканню в області промежини. Гумки в поясі ззаду підгузка. Дві еластичні застібки-липучки для багаторазового закриття. Кольорова фронтальна стрічка для багаторазового кріплення застібок-липучок. Індикатор: жовтий індикатор – клейовий, змінює колір під впливом рідини на зелений. Ізолюючий шар – паропроникний ламінат у центральній частині, нетканий матеріал у районі стегон. Термін придатності не менше 60місяців.

Упаковка  по 30 шт

9 Пелюшки гігієнічні 60×90 Plus 30шт упак 168 1125мл
Якісні характеристики

Призначені для додаткового захисту постільної білизни та меблів. Завдяки розпушеній целюлозі у складі та верхньому шарі з м’якого нетканного матеріалу пелюшки поглинають рідину і додають м’якість при використанні, а зовнішній вологонепроникний шар гарантує високий рівень захисту від протікання.

Упаковка  по 30 шт

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Індентифікатор закупівлі – UA-2021-06-09-000002-c

Предмет закупівлі: 33750000-2: Засоби для догляду за малюками (Пелюшки гігієнічні, Підгузки для дорослих, Підгузники для дорослих труси, Підгузки для дітей)

Розмір бюджетного призначення та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі – 1 215 000,00 грн. з ПДВ – розрахунок очікуваної вартості  товарів здійснювався  на підставі моніторингу ринкових цін

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

№ п/п Назва Одиниця виміру Кількість
1 Підгузники 6 Junior extra №54(+16кг) упак 184
2 Підгузки для дорослих CLASSIC medium 30 шт упак 691
3 Підгузники для дорослих Extra Plus L 30 шт упак 813
4 Підгузники для дорослих  Plus XL 14шт упак 531
5 Підгузки для дітей junior extra (15-30 кг) 30 шт упак 112
6 Підгузники для дорослих  труси (100-135см) L 30 шт упак 28
7 Пелюшки гігієнічні iD Protect Consumer 60×90 Plus 30шт упак 168

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Індентифікатор закупівлі – UA-2021-04-05-007549-c

Предмет закупівлі: Частини до аудіо- та відеообладнання (Рентгенівська плівка)

Розмір бюджетного призначення та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі – 810 000,00 грн. з ПДВ – розрахунок очікуваної вартості  товарів здійснювався  на підставі моніторингу ринкових цін

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

 1. Хімреактиви повинні бути дозволені до використання в Україні (надати реєстраційні посвідчення МОЗ України та/або декларації про відповідність);
 2. Якщо Учасник не є виробником, він повинен надати гарантійний лист виробника або офіційного представництва виробника на території України щодо готовності та можливості здійснення поставки товару відповідної якості в необхідній кількості у повному обсязі у визначений термін.
 3. Термін придатності товару на момент поставки повинен становити не менше 80% від загального терміну придатності. Обов’язкове надання Учасником гарантійного листа щодо терміну придатності.
 4. Учасники повинні надати Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи виданий акредитованим на це органом на території України для підтвердження відповідності товару вимогам ДСТУ EN ISO 10993-1:2015.
 5. Учасники повинні надати декларацію відповідності на суху медичну плівку із зазначенням виробника товару.

Специфікація предмета закупівлі:

п/н Найменування предмету закупівлі Кіл-сть.
1. Суха медична плівка DRYSTAR DT 5.000I B, 35 х 43 см або еквівалент 35
2. Суха медична плівка DRYSTAR DT 5.000I B, 20,3 х 25,4 см або еквівалент 30
3. Суха медична плівка DRYSTAR DT 5.000I B МАММО або еквівалент 12
4. Медична рентгенівська плівка в аркушах CP-BU M NIF 13 х 18 см або еквівалент 30
5. Медична рентгенівська плівка в аркушах CP-BU M NIF 18 х 24 см або еквівалент 50
6. Медична рентгенівська плівка в аркушах CP-BU M NIF 24 х 30 см або еквівалент 60
7. Медична рентгенівська плівка в аркушах CP-BU M NIF 30 х 40 см або еквівалент 50
8. Проявник для автоматичної  фотохімічної обробки медичних рентгенівських плівок (на 20л) 12
9. Фіксаж  для автоматичної  фотохімічної обробки медичних рентгенівських плівок (на 20л) 12

Суха медична плівка DRYSTAR DT 5.000I В (35 х 43 см, 20,3 х 25,4 см.)

№ з/п Характеристики Вимоги Відповідність
1 35 см х 43 см (14 x 17 дюйм) Наявність
2 20,3 см х 25,4 см (8 x 10 дюйм)
2 Кількість аркушів в коробці  не менше 100 шт. Наявність
3 Для друку медичного зображення в градаціях сірого на основі 168 мкм PET,  який робить плівку  стійкою до подряпин та вологості Наявність
4 Синя основа Наявність
5 Максимальна оптична щільність Не гірше  3.1
6 Можливість загрузки принтера плівкою при денному освітлені. Наявність
7 Рекомендована вологість для плівки Не гірше від 30 до 60%
8 Сумісність плівки до друку з пристроями  друку

— DRYSTAR 5500

— DRYSTAR 5503

— DRYSTAR 5300

— DRYSTAR 5302

— DRYSTAR AXYS

Наявність
9 Умови зберігання Не гірше  від 4 0С до  25 0С.
10 Зберігання в архіві у відповідності норм  ANSI IT 9.11 и IT 9.19 Не менше 20 років
11 Термін придатності на момент поставки Не менше 18 місяців, надати гарантійний лист
12 Учасник повинен  надати підтвердження відповідності медико-технічних параметрів на запропонований товар, який ним пропонується, медико-технічним вимогам тендерної документації, у вигляді таблиці відповідності з посиланням на відповідну сторінку офіційної друкованої інформації від виробника.

Суха медична плівка DRYSTAR DT 5.000I B МАММО

№ з/п Характеристики Вимоги Відповідність
1 Технологія друку – прямий термографічний друк Наявність
2 Формат плівки: 25 х 30 cм Наявність
3 Плівка повинна бути упакована в коробки по 100 аркушів Наявність
4 Для друку медичного зображення в градаціях сірого на основі 168 мкм PET,  який робить плівку  стійкою до подряпин та вологості Наявність
5 Основа плівки – блакитна поліестерова  підложка Наявність
6 Максимальна оптична щільність Не гірше  4.0
7 Мінімальна оптична щільність Не гірше  0.25
8 Можливість загрузки принтера плівкою при денному освітлені. Наявність
9 Рекомендована вологість для плівки Не гірше від 30 до 60%
10 Сумісність плівки до друку з пристроями  друку

— DRYSTAR 5500

— DRYSTAR 5503

— DRYSTAR AXYS

Наявність
11 Умови зберігання Не гірше  від 4 0С до  25 0С.
12 Зберігання в архіві у відповідності норм  ANSI IT 9.11 и IT 9.19 Не менше 20 років
13 Термін придатності на момент поставки Не менше 18 місяців, надати гарантійний лист
14 Учасник повинен  надати підтвердження відповідності медико-технічних параметрів на запропонований товар, який ним пропонується, медико-технічним вимогам тендерної документації, у вигляді таблиці відповідності з посиланням на відповідну сторінку офіційної друкованої інформації від виробника.

Медична рентгенівська плівка в аркушах CP-BU M NIF

№ з/п Характеристики Вимоги Відповідність
1 Листова двостороння сенсибілізована в синій частині спектру Наявність
2 Плівка для обробки в ручному та автоматичному режимах Наявність
3 Повинна мати наступні формати:
3.1 13 см х 18 см Наявність
3.2 18 см х 24 см Наявність
3.3 24 см х 30 см Наявність
3.4 30 см х 40 см Наявність
4 Плівка повинна бути упакована в коробки по 100 аркушів Наявність
5 Сенситометрія плівки згідно DIN 6867- 1

Чутливість: ручна обробка

Не гірше  1000 р¯¹
6 Сенситометрія плівки згідно DIN 6867- 1

Чутливість:  машинна обробка

Не гірше  1500 р¯¹
7 Сенситометрія плівки згідно DIN 6867- 1

Середній градієнт: ручна обробка

Не гірше – 2,2
8 Сенситометрія плівки згідно DIN 6867- 1

Середній градієнт: машинна обробка

Не гірше – 3,0
9 Сенситометрія плівки згідно DIN 6867- 1

Щільність вуалі

Не більше – 0,23
10 Вміст срібла, г/м² Не менше 2,2
11 Умови зберігання Не гірше

від +10 0С до  +25 0С.

12 Рекомендована вологість для плівки Не гірше

від 30 до 60% ±10%

13 Фонове випромінювання Не повинно перевищувати 90 nGy/h
14 Термін придатності Не менше 30 місяців

Фотохімікати для автоматичної обробки плівки – «Проявник» (20 л робочого розчину)

 1. Наявність листа з інструкцією по застосуванню.
 2. Екологічна чиста упаковка.

3.Наявність кришечок та етикеток із поліетилену для забезпечення можливостей повторного використання промитих ємкостей.

 1. З метою безпечного використання ємкості з проявником та фіксажем повинні відрізнятися кольором кришечок, синій – для фіксажу, червоний – для проявника.
 2. Фасування: комплект для приготування 20 л робочого розчину проявника.

Упаковка: 3 каністри з позначками (А, В, С).

Об’єм:       каністра А – 5 л., каністра В – 0,5 л., каністра С – 0,5 л.,

Фотохімікати для автоматичної обробки плівки – «Фіксаж» (20л робочого розчину)

 1. Наявність листа з інструкцією по застосуванню.
 2. Екологічна чиста упаковка.
 3. Наявність кришечок та етикеток із поліетилену для забезпечення можливостей повторного використання промитих ємкостей.
 4. З метою безпечного використання ємкості з проявником та фіксажем повинні відрізнятися кольором кришечок, синій – для фіксажу, червоний – для проявника.
 5. Фасування: комплект для приготування 20 л робочого розчину фіксажу.

    Упаковка: 2 каністри з позначками (А, В).

Об’єм:       каністра А – 5 л., каністра В – 1,25 л.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Індентифікатор закупівлі – UA-2021-03-03-000844-a

Предмет закупівлі: 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Діагностична ультразвукова система)

Розмір бюджетного призначення та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі – 4 721 992,00 грн. з ПДВ – розрахунок очікуваної вартості  товару здійснювався  на підставі моніторингу ринкових цін

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

Назва Од. виміру Кількість
1 Діагностична ультразвукова система Комплект 1

Загальні вимоги:

 1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації.

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською, або російською мовами) в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.

 1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати:

а) завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

б) гарантійний лист від Учасника, що на запропонований ним товар копії документів визначених п.п. (а) п.2 загальних вимог цього Додатку, будуть надані при постачанні товару.

 1. Гарантійний термін (строк) товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців, а також він повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк), запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.

 1. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

 1. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб’ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі.

 1. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля.

Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі.

Медико-технічні вимоги до діагностичної ультразвукової системи

Медико-технічні характеристики Значення Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації
1           Загальні вимоги
1.1 Область використання Акушерські, гінекологічні, урологічні, абдомінальні,судинні, малі частини, педіатричні, неонатальні, скелето-мязові, транскраніальні, кардіологічні
1.2 Програмне забезпечення системи українською або російською мовами Наявність
1.3 Порти для датчиків, не менше 5
1.4 Кількість цифрових каналів, не менше 10 000 000 каналів
1.5 Динамічний діапазон, не менше 300 дБ
1.6 Вага системи не більше 135 кг
2         Дисплей
2.1 Кольоровий, світлодіодний дисплей діагоналлю, не менше 21,5  дюймів
2.2 Роздільна здатність, не менше 1920×1080 пікселів
3         Панель керування
3.1 Панель керування з  можливостью регулюванням по висоті, не менше 180 мм
3.2 Можливість повороту панелі керування від центру, не менше +/- 30°
3.3 Підсвічування клавіш Наявність
3.4 Сенсорна панель керування Наявність
3.5 Сенсорна панель керування з діагоналлю, не менше 10 дюймів
4           Вимоги до параметрів візуалізації
4.1 Режим 3D/4D Наявність
4.2 В – режим Наявність
4.3 M – режим Наявність
4.4 Анатомічний М- режим Наявність
4.5 Кольоровий М – режим Наявність
4.6 Режим тканинного доплера Наявність
4.7 Режим кольорового доплера Наявність
4.8 Режим імпульсно-хвильового доплера Наявність
4.9 Режим постійно-хвильового доплера   Наявність
4.10 Режим енергетичного доплера Наявність
4.11  Режим багатопроменевого складового сканування Наявність
4.12 Дуплексне та триплексне сканування Наявність
4.13 Режим зниження артефактів та пригнічення шумів Наявність
4.14 Тканинна гармоніка Наявність
4.15 Трапецієподібна візуалізація

(віртуальний конвекс)

Наявність
4.16 Пакет об’ємної візуалізації 3D/4D разом з режимом ультразвукової томографії Наявність
4.17 Режим компресійної еластографії Наявність
4.18 Режим еластографії зсувної хвилі Наявність
4.19 Функція кардіологічних вимірювань Наявність
4.20 Режим сканування при використанні контрастних речовин Можливість
4.21 Функція DICOM Можливість
5           Вимоги до параметрів В режиму
5.1 Частота кадрів, не менше 1900 кадрів/секунду
5.2 Глибина сканування, не гірше 40 см
5.3 Карти кольору, не менше 15 типів
5.4 Карта сірого, не менше 12 типів
6           Вимоги до кольорового доплеру
6.1 PRF, не вужче 125 Гц – 18.0кГц
6.2 Максимальне вимірювання швидкостей, не менше 7,3 м/с
6.3 Карта кольорового, не менше 15 типів
7         Вимоги до енергетичного доплеру
7.1 PRF, не вужче 125 Гц –18,0кГц
8           Вимоги до параметрів імпульсно-хвильового доплера
8.1 PRF, не вужче 1,0кГц –29кГц
8.2 Максимальне вимірювання швидкостей, не менше 37 м/с
9         Постійно-хвильовий доплер
9.1 Максимальне вимірювання швидкостей, не менше 25 м/с
10     Вимоги до датчиків
10.1 Об’ємний конвексний датчик Наявність
10.1.1 Область використання Абдомінальні, акушерські гінекологічні та інші.
10.1.2 Діапазон частот, не вужче 2 до 8 МГц
10.1.3 Кут сканування, не менше 80º
10.1.4 Кількість елементів датчика, не менше 192
10.2 Внутрішньопорожнинний датчик Наявність
10.2.1 Область використання Гінекологічні, урологічні та акушерські дослідження
10.2.2 Діапазон частот, не вужче 3 до 11 МГц
10.2.3 Кількість елементів датчика, не менше 192
10.2.4 Кут огляду, не менше 150о
10.3 Лінійний датчик Наявність
10.3.1

 

Область використання Судинні, дослідженя малих органів, поверхневих структур, васкулярні дослідження
10.3.2 Діапазон частот, не вужче  4 до 15 МГц
10.3.3 Апертура, не менше 38 мм
10.3.4 Кількість елементів датчика, не менше 192
10.4 Конвексний датчик Наявність
10.4.1 Область використання Абдомінальні, акушерські гінекологічні та інші.
10.4.2 Діапазон частот, не вужче 1 до 7 МГц
10.4.3 Кут сканування, не менше 70º
10.4.4 Радіус конвексу, не менше 45 мм
10.4.5 Кількість елементів датчика, не менше 160
10.5 Датчик фазований Наявність
10.5.1 Область використання Кардіологічні, судинні та інші
10.5.2 Діапазон частот, не вужче 1 до 5 МГц
10.5.3 Кількість елементів датчика, не менше 96
10.5.4 Апертура сканування, не менше 90 мм
11       Вимірювання та розрахунок
11.1 Пакети спеціальних вимірювань Абдомінальні, виміри для дослідження судин, гінекологічні, кардіологічні, акушерські, урологічні виміри, м’язово-скелетні, виміри малих органів, педіатричні виміри
12       Входи і виходи
12.1 USB виходи, не менше 6
12.2 Підтримка ECG сигналів Можливість
13       Живлення
13.1 Напруга живлення 100-240 В
13.2 Частота 50/60 Гц
13.3 Споживча потужність, не більше 1050 ВА
14 Термопринтер Наявність
15 Пристрій безперервного живлення Наявність

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

 

Індентифікатор закупівлі – UA-2021-11-01-014319-a

Предмет закупівлі: 33120000-7  Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

Розмір призначення та  обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі – 450 000,00 грн. з ПДВ – розрахунок очікуваної вартості  товару здійснювався  на підставі моніторингу ринкових цін

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

Назва Код згідно з НК 024:2019 Одиниця виміру Кількість
1 Тест-набір для виявлення COVID-19 STANDARD Q COVID-19 Ag Test (25шт/упак) 50280 набір 80

 

Назва товару (медичного виробу) Одиниці виміру НК 024:2019 Вимоги до предмету закупівлі Відпо-відність
Набір експрес-тестів для виявлення антигену COVID-19 Ag / STANDARD Q Covid-19 Ag

 

 

Наб 50280 Коронавірус (SARS-CoV), антигени IVD, набір, імуно-хромато-графічний, експрес-аналіз

 

 

 

Набір експрес-тестів для виявлення антигену COVID-19 Ag,

Склад набору

1.Тест-касета (кожна в індивідуальній упаковці з поглиначем вологи) 25шт.

2. Флакон з екстрагуючим буферним розчином 25шт.

3. Фільтруючий ковпачок для нанесення 25шт.

4. Стерильний тампон 25 шт.

5. Захисна плівка на вікно тест-касети  (на 25 тестів )

6. Штатив 1шт.

7. Інструкція з використання  1 шт.

Термін придатності – 2 роки

Обов’язкова умова можливості використання тест касети  разом із транспортними середовищами при температурному режимі +2…+8 – не менш 12 годин, при +25 – не менше 8 годин :

Універсальне транспортне середовище Copan (UTM)

Універсальне вірусне середовище BD

STANDARD транспортне середовище

Чутливість – не менш ніж 96,5%

Специфічність – не менш ніж – 99,6%

На підтвердження МТВ надати:

-протокол верифікації ЦГЗ МОЗ України,

-наявність перекваліфікації ВОЗ (WHO – List of SARS-CoV-2 Diagnostic test kits and equipments eligible for procurement according to Board Decision on Additional Support for Country Responses to COVID-19 (GF/B42/EDP11))– надати скрін реєстру,

-Для представників, дистриб’юторів надати довіреність від виробника на підтвердження повноважень реалізації товару, що є предметом закупівлі, а саме «Набір експрес-тестів для виявлення антигену COVID-19 Ag / STANDARD Q Covid-19 Ag»  на території  Україні.

 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі

Індентифікатор закупівлі – UA-2021-11-24-007704-b

Предмет закупівлі: 33190000-8 – Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (дезінфікатор ендоскопа)

Розмір призначення та  обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі – 1 140 000,00 грн. з ПДВ – Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі середньої ціни на ринку, шляхом моніторингу ринкових цін на аналогічний товар.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

Автоматична машина для миття та дезінфекції ендоскопів

1.1 Призначення: Миття та дезінфекція гнучких ендоскопів з можливістю підключення апаратів марок Pentax, Olympus, Fujinon або еквівалент.

2.1 Характеристики автоматичної машини для миття та дезінфекції ендоскопів: Можливість автоматичної обробки не менше 2-х гнучких ендоскопів одночасно

2.2 Наявність не менше 2 х резервуарів для ендоскопів.

2.3 Режим роботи: асинхронний, тобто мийка та дезінфекції кожного ендоскопу може проходити незалежно один від одного

2.4 Регулювання часу очищення в межах не менше ніж від 0-90 хв.

2.5 Регулювання часу дезінфекції в межах не менше ніж від 0-90 хв.

2.6 Ємність резервуару для зберігання дезінфікуючого розчину не менше 15 літрів

2.7 Кількість полоскань в одному циклі обробки не менше 3

2.8 Машина повинна бути обладнана фільтром для дезінфекції води для ополіскування ендоскопів з розміром пор не більше 0,2 мікрона

2.9 Наявність можливості безперервної перевірки герметичності ендоскопу на протязі всього часу його обробки.

2.10 Наявність функції остаточної сушки каналів спиртом або повітрям.

2.11 Наявність вбудованого принтеру для друку результатів дезінфекції.

2.12 Наявність цифрового дисплею.

 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Індентифікатор закупівлі – UA-2021-11-30-005807-b 

Предмет закупівлі: (Медична інформаційна система (МІС))

Розмір очікуваної вартості предмета закупівлі та обгрунтування – 865 800,00 грн. з ПДВ – розрахунок очікуваної вартості  послуг здійснювався  на підставі дослідження ринкових цін

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

Технічні та функціональні можливості МІС *

 «Технічна специфікація»

Скорочення Розшифровка
1. МІС Медична інформаційна система
2. ЦБД Центральна база даних
3. СУБД Система управління базами даних
4. ЦОД Центр обробки даних
5. ЕСОЗ Електронна система охорони здоров’я
6. ЕМЗ Електронний медичний запис
7. ЛЗ Лікарські засоби
8. ДССЗЗІУ Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку)
9. КСЗІ Комплексна система захисту інформації
10. ТМК Телемедична консультація

МІС має бути  Оператором Електронної системи охорони здоров’я , що приєднався до відповідного Договору з ДП «Електронне здоров’я».

МІС мала пройти тестування на відповідність Технічним вимогам до електронної медичної інформаційної системи для її підключення до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я, затвердженим наказом Національної служби здоров’я України № 28 від 06.02.2019 (з урахуванням змін та в редакції, чинній на момент оголошення закупівлі).

МІС має надавати змогу автоматизувати роботу медичних закладів з центральною базою даних (ЦБД) електронної системи охорони здоров’я для участі в державній програмі медичних гарантій.

МІС має бути власником програмного забезпечення.

Авторизації користувача у системі

Доступ до системи має надаватись користувачу шляхом авторизації.

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) користувача перевіряється на валідність шляхом підключення до АЦСК, що випустив ключ. Після відбувається перевірка наявності користувача в системі та статус його облікового запису. Якщо користувач має декілька активних профілів йому буде запропоновано обрати відповідний.

В залежності від обраного профілю користувач отримує права доступу до функціоналу системи. Права доступу на час сеансу визначаються згідно до ролей, встановлений в обраному обліковому записі.

Інформація щодо КЕП, що використано під час авторизації зберігається під час сеансу, може бути використано для підтвердження дій користувача та видаляється по завершенню сеансу.

«Електрична енергія, код 09310000-5 – Електрична енергія за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»»

На виконання постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» у зв’язку із необхідністю проведення закупівлі забезпечити оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті.

 1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:

– «Електрична енергія, код 09310000-5 – Електрична енергія за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»»

 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ТА ВИМОГИ ЩОДО ЯКОСТІ

Конкретне найменування закупівлі Електрична енергія
Код ДК 021:2015 09310000-5 «Електрична енергія»
Строк поставки товару Цілодобово до 31.12.2022 року включно.

Обсяг постачання електричної енергії – 255431 кВт*год

Термін постачання: до 31.12.2022 року.

Місце постачання,  режим  споживання:

   

 

Адреса розташування об’єкту,

 

 

 

 

 

 

Режим роботи
електроустановки
Споживача (години
використання
струмоприймачів)
К-сть годин  на добу К-сть робочих днів на тиждень
1 вул. Виговського, 32, місто Львів, Львівська область, Україна, 79022 24 7
2 вул. Виговського, 41, місто Львів, Львівська область, Україна, 79022 24 7
3 вул.Любінська,94 місто Львів, Львівська область, Україна, 79022 24 7
4 Смт.Рудне, вул. Шевченка 64 24 7
5 Смт.Рудне ,Шевченка,39 24 7

Параметри якості електричної енергії в точках приєднання Споживача у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN  50160:2014.Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення (EN 50160:2010, IDT).

Постачання електричної енергії споживачу регулюється чинним законодавством України:

 • Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310;
 • Кодексом системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 309;
 • Законом України від 13.04.2017 № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії»;
 • Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 312.
 • Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 “Про затвердження Правил ринку”;
 • Постановою НКРЕКП       від 27.12.2017 № 1469 “Про затвердження Ліцензійних умов     провадження        господарської діяльності     з           постачання    електричної   енергії споживачу”»;
 • Іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії».

 Мета використання товару: для задоволення потреб у споживанні електричної енергії об’єктів Замовника.

 1. Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення:

– Очікувана вартість закупівлі становить – 1 318 023,96 грн. з ПДВ

При визначення очікуваної вартості замовник враховував вимоги методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі визначаються відповідно до наказу міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». А також при розрахунку очікуваної вартості враховувались дані офіційного веб – порталу Державного підприємства «Оператор ринку».

«Теплова енергія, код 09320000-5 – Пара, гаряча вода та повязана продукція за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»»

На виконання постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» у зв’язку із необхідністю проведення закупівлі забезпечити оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті.

 1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: «Електрична енергія, код 09320000-8 – Пара, гаряча вода та пов’язана продукція за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»»
 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ТА ВИМОГИ ЩОДО ЯКОСТІ

Конкретне найменування закупівлі Електрична енергія
Код ДК 021:2015 09320000-5 – Пара, гаряча вода та пов’язана продукція
Строк поставки товару Цілодобово до 31.12.2021 року включно.

Обсяг постачання електричної енергії  111,89 гкал

Термін постачання: до 31.12.2021 року.

Місце постачання,  режим  споживання:

Адреса розташування об’єкту, Режим роботи
електроустановки
Споживача
(години 
використання
струмоприймачів)
К-сть годин  на добу К-сть робочих
днів на тиждень
1 вул. Виговського, 32, місто Львів, Львівська область, Україна, 79022 24 7
2 вул. Виговського, 41, місто Львів, Львівська область, Україна, 79022 24 7

Постачання теплової енергії здійснюється за регульованими тарифами, які встановлені відповідними нормативно-правовими актами. ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЗАЛІЗНИЧНЕТЕПЛОЕНЕРГО” є суб’єктом господарювання, яке здійснює господарську діяльність на ринку постачання теплової енергії у м. Львів та відповідно до ст. 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на вказаному ринку у територіальних межах м. Львів із часткою 100%. Згідно листа Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 12.02.2015р. №68 ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЗАЛІЗНИЧНЕТЕПЛОЕНЕРГО” здійснює господарську діяльність відповідно до ліцензії на право провадження діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами з територією діяльності в межах м. Львів. Потреба з укладання договору щодо постачання послуги теплової енергії для потреб закладу зумовлено тим, що послуги з постачання теплової енергії як і будь-які комунальні послуги повинні оплачуватись своєчасно та в повному обсязі, щоб не спричинити виникнення боргів по сплаті, а також задля збереження цілісності теплових мереж і недопущення погіршення роботи закладу. Відповідно до вищенаведеного відсутня конкуренція на послугу, яка може бути надана тільки певним постачальником та прийнято рішення щодо застосування переговорної процедури закупівлі на підставі ч. 2, п.2 ст.40 ЗУ «Про публічні закупівлі».

Мета використання товару: для задоволення потреб у споживанні теплової енергії об’єктів Замовника.

 1. Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення:

– Очікувана вартість закупівлі становить – 386525,52 грн. з ПДВ

«Послуги з розподілу електричної енергії, код 65310000-9– Розподіл електричної енергії за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»»

На виконання постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» у зв’язку із необхідністю проведення закупівлі забезпечити оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті.

 1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: «Послуги з розподілу електричної енергії, код 65310000-9– Розподіл електричної енергії за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»
 2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ТА ВИМОГИ ЩОДО ЯКОСТІ

Ціна пропозиції (договірна ціна) Учасника повинна бути розрахована та здійснюватись за регульованими тарифами, які встановлені відповідними нормативно-правовими актами, що регулюють дану сферу господарської діяльності, та відповідно до Податкового кодексу України. Ціна пропозиції, яку Учасник згоден запропонувати розраховується виходячи з статистичних обсягів споживання з 01.01.2022 року до 31.12. 2022 р., а саме:

Кількість: розподіл елект.енергії – 255 431 КВт*год

Очікувана вартість закупівлі: 318 220,03 грн. з ПДВ

Місце поставки: м. Львів Виговського 32, Виговського 41, Любінська 94; с. Рудне, вул. Шевченка,  64

Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 р. No 2019-VIII розподіл електричної енергії – це діяльність із транспортування електричної енергії від електроустановок виробників електричної енергії або електроустановок оператора системи передачі мережами оператора системи розподілу, крім постачання електричної енергії. Послуги з розподілу електричної енергії надають оператори систем розподілу (суб’єкти природних монополій) за тарифами, які встановлюються НКРЕКП. Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (постанова НКРЕКП від 27.12.2017 р. No 1470) територія провадження діяльності оператора системи розподілу визначається за місцем розташування об’єктів електроенергетики, призначених для розподілу електричної енергії, що перебувають у власності ліцензіата, та до яких приєднані електричні мережі споживачів, які живляться від мереж ліцензіата. Згідно з Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. No 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії» оператор системи зобов’язаний укласти договори про надання послуг з розподілу електричної енергії з усіма споживачами, електроустановки яких приєднані до електричних мереж на території діяльності відповідного оператора системи. Також, правилами передбачено, що споживачі, електроустановки яких приєднані до мереж, що належать оператору системи, вносять плату за перетікання реактивної електричної енергії (плата за послуги, які оператор системи розподілу або власник технологічних електричних мереж змушений надавати споживачу, якщо такий споживач експлуатує електромагнітно незбалансовані електроустановки) на поточний рахунок оператора системи відповідно до умов договору про надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії, який може бути додатком до договору споживача про розподіл електричної енергії. ПРАТ “ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО” (79026, Львівська обл., місто Львів, Сихівський район, ВУЛ.КОЗЕЛЬНИЦЬКА, будинок 3) є суб’єктом господарювання, яке здійснює господарську діяльність на ринку послуг з розподілу електричної енергії за регульованим тарифом, та відповідно до ст. 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на вказаному ринку у територіальних межах Львівської області із часткою 100 % (в межах власних діючих мереж). Має ліцензію НКРЕКП (постанова НКРЕКП від 23 листопада 2018 року N 1479) на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності, а саме на території Львівської області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності або господарському віданні (щодо державного або комунального майна) Беручи до уваги вище наведене та специфіку послуг відсутня конкуренція серед виконавців, які можуть надавати послуги з розподілу електричної енергії та у зв’язку з необхідністю здійснити закупівлю зазначених послуг, тендерним комітетом було прийнято рішення про застосування переговорної процедури закупівлі, відповідно до пп.3 п. 2 ч. 2, ст. 40 «Про публічні закупівлі», через відсутність конкуренції з технічних причин на відповідному ринку, за відсутності при цьому альтернативи.

 1. Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення: Очікувана вартість закупівлі становить – 318 220,03грн. з ПДВ