Платні послуги

Платні послуги

Порядок формування тарифів на платні медичні послуги регламентується чинним законодавством України та статутом КНП ,,5 МКП м. Львова’’ та іншими внутрішніми документами

Підприємство самостійно розраховує та затверджує тарифи на платні медичні послуги.

При формуванні вартості платних медичних послуг доцільно керувалися загальними принципами формування вартості послуг.

Базою для визначення ціни послуги є розрахунок витрат, пов’язаних з безпосереднім її наданням.

Собівартість реалізованої послуги складається з виробничої собівартості послуг, яка була реалізована протягом звітного періоду, що відображається у фінплані.

До виробничої собівартості послуг включаються:

— витрати на оплату праці працівників;

— нарахування на оплату праці відповідно до законодавства;

— прямі матеріальні витрати;

— інші прямі витрати;

— змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.

Тож, установлення вартості платної медичної послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням.