Бюджет

  • Умови оплати праці керівника

    Умови оплати праці керівника (генерального директора) Підприємства встановлені Управлінням охорони здоров’я Львівської міської ради та викладені у контракті.Розмір посадового окладу керівника (генерального директора) Підприємства забезпечує співвідношення між середньою заробітною платою медичних працівників в розрізі категорій: керівники з числа лікарів, керівники структурних підрозділів з числа лікарів, лікарі, та фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою (в тому числі асистенти фізичного терапевта, асистенти ерготерапевта) згідно «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 78 Охорона здоров’я», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 року №117, та не може перевищувати розмір середньої заробітної плати медичних працівників Підприємства більш як на 60 відсотків.Розмір посадового окладу керівника (генерального директора) Підприємства визначається за формулою:ПОгд (посадовий оклад генерального директора) = СНЗПмп (сума нарахованої зарплати медичних працівників за квартал) / ССЧмп (середньоспискова чисельність медичних працівників у даному кварталі) / 3 (кількість місяців кварталу) * 1,6.При визначенні розміру посадового окладу керівника (генерального директора) Підприємства сума встановлюється у гривнях без копійок.Для цілей визначення посадового окладу керівника (генерального директора) Підприємства, фонд оплати праці медичних працівників визначається відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої державним комітетом статистики України від 13.01.2004 року №5.Перегляд розміру посадового окладу керівника (генерального директора) Підприємства проводиться раз на квартал за підсумками попереднього кварталу.

Made with