Прейскурант на платні медичні послуги КНП "5 МКП м. Львова"

станом на 01.02.2024

Міська централізована клініко-діагностична лабораторія (грн)

 • 0401

  Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі "Abacus"

  80,00

 • 0402

  Дослідження на групу крові та резус фактор

  84,00

 • 0403

  Лейкоцитарна формула (морфологія крові, ручний підрахунок)

  65,00

 • 0404

  Глюкоза крові

  84,00

 • 0405

  Білірубін загальний, прямий і непрямий

  84,00

 • 0406

  Аспартатамінотрансферазу (АСТ)

  84,00

 • 0407

  Аланінамінотрансферазу (АЛТ)

  84,00

 • 0408

  Сечовина

  84,00

 • 0409

  Креатинін

  84,00

 • 0410

  Лужна фосфатаза

  86,00

 • 0411

  Альфа-амілаза

  100,00

 • 0412

  Сечова кислота

  86,00

 • 0413

  Гамаглутаматтранспептидази (ГГТ)

  87,00

 • 0414

  Коагулограма (ПЧ, АЧТЧ, МНВ, фібриноген)

  113,00

 • 0415

  Холестерин загальний

  86,00

 • 0416

  Аналіз виділень із уретри

  74,00

 • 0417

  Аналіз виділень (жін)

  74,00

 • 0418

  Цитологічне дослідження (діагностичне)

  104,00

 • 0419

  Цитологічне дослідження (скринінгове)

  78,00

 • 0420

  Загальний аналіз сечі на сечовому аналізаторі з мікроскопією осаду

  105,00

 • 0421

  Назоцитограма (цитологічне дослідження мазка з носа)

  104,00

 • 0422

  Гепатит В (HBsAg)

  104,00

 • 0423

  Гепатит С (Anti HCV)

  116,00

 • 0424

  Дослідження на сифіліс (Anti Treponema palladium)

  117,00

 • 0425

  Пакет досліджень "Базовий" (розгорнутий аналіз крові, глюкоза, загальний аналіз сечі, група крові та резус фактор)

  290,00

 • 0426

  Пакет досліджень "Комплексне обстеження організму" (розгорнутий аналіз крові, біохімія, коагулограма, загальний аналіз сечі, група крові та резус фактор)

  941,00

 • 0427

  Пакет досліджень "Передопераційний" (розгорнутий аналіз крові, біохімія, коагулограма, група крові та резус фактор, гепатит В, гепатит С, сифіліс, загальний аналіз сечі)

  1069,00

 • 0428

  Тиреотропний гормон (ТТГ)

  177,00

 • 0429

  Антитіл до тиреопероксидази (АТПО)

  219,00

 • 0430

  Тироксин вільний (FT4)

  200,00

 • 0431

  Глікований гемоглобін

  255,00

 • 0432

  Пакет досліджень щитовидної залози

  397,00

Made with